COWI-experter håller rundabordssamtal på internationellt klimatmöte

2017-10-30

Att landet runt städerna används på ett genomtänkt sätt är en viktig del i hållbar stadsutveckling. Detta kommer bland annat att finnas på agendan vid två internationella klimatmöten under oktober och november. På plats, som experter i frågan, finns COWIs seniora hållbarhetsstrateger Anna Ternell och Bodil Elmqvist.

Den första konferensen är Climate Innovation Summit i Milano 30-31 oktober. Den andra är COP23 i Bonn 7 november, som ingår i FN:s klimatpanel (UNFCCC) och samma mötesserie som t ex klimatmötet i Köpenhamn 2009. Deltar gör politiker, beslutsfattare samt privata och offentliga aktörer från hela världen.

I samband med konferensen i Bonn kommer Anna Ternell och Bodil Elmqvist att hålla i ett rundabordssamtal på temat stadsnära skogs- och jordbruksutveckling i Norden. Samtalet äger rum på Nordiska paviljongen i regi av Nordiska ministerrådet.

På konferensen i Milano kommer Anna Ternell att delta i en expertpanel och dessutom få chans att presentera de projekt om hållbar stadsnära markanvändning som hon driver ihop med Göteborgs stad, Malmö stad, Köpenhamns universitet, CNR Bologna, Chalmers Tekniska högskola och Västra Götalandsregionen.

- Det är värdefullt att få delta i dessa sammanhang och jag ser fram emot givande samtal och att knyta kontakter med potentiella framtida samarbetspartners från andra städer i Europa, säger Anna Ternell.

Samspel mellan stad och land

Hållbar stadsutveckling handlar inte bara om stadskärnor. Det handlar också om att skapa möjligheter för ett givande samspel mellan städerna och de stadsnära landområdena runt dem. Land som skapar arbetstillfällen i form av t ex jordbruk och skogsnäring. Ett projekt för hållbar stadsnära markanvändning pågår just nu i fyra kommuner inklusive Göteborg och det är Anna Ternell som leder projektet i nära samarbete med regionen, Chalmers och Business Region Göteborg.

- Hållbar markanvändning kan bestå av många saker, men i Göteborgsprojektet har vi valt att fokusera på stadsnära skogs- och jordbruksutveckling kopplat till gröna affärsmodeller och social hållbarhet, och det är detta som är utgångspunkten för mitt deltagande under klimatkonferenserna, säger hon.

Göteborg stad har en unik möjlighet att planera för hållbar markanvändning i och omkring stadskärnan eftersom de äger hela 70 procent av marken och projektet har starkt politiskt stöd. Det pågående projektet finansieras av Climate KIC, Europas största paraplyorganisation för privat och offentlig samverkan kring innovation och klimat. Vid årsskiftet är tre av fem steg i projektet levererade i form av en  affärsmodell för stadsnära  utveckling samt ett white paper och policyförslag för hur samarbetet mellan kommunen och privata aktörer kan  gå till.

- Det handlar för kommunerna om att etablera samarbeten med privata aktörer som vill hyra mark för att odla eller bedriva jordbruk och skogsbruk, och att detta ska ske på ett för alla inblandade fördelaktigt sätt, och som också kommer kommunens invånare till gagn i form av bland annat arbetstillfällen, säger Anna Ternell.

Fakta

  • Climate KIC bildades 2010 av European Institute of Innovation and Technology (EIT), och består av ett stort antal företag (såsom COWI), lärosäten och offentliga aktörer som t ex kommuner.
  • Climate KIC är ett EU-organ med syfte att skapa hållbar tillväxt genom att bland annat adressera frågor om klimatförändringar och klimatanpassningar.

Kontakta oss

Nanna Wang Carlsen
Group Brand & Employer Brand Manager
Communication, Denmark

Tel: +45 56404295