Att fånga in och lagra koldioxid kommer att spela en viktig roll för att uppnå klimatmål, men hur funkar tekniken egentligen?

Jakten på koldioxid – en molekyl i taget

2023.09.12

Stigande halter av koldioxid i atmosfären är ett hot mot vår civilisation. Men egentligen handlar det bara om små kemiska byggstenar. En rest från olika processer som möjliggör vårt moderna samhälle. Med CCS tar vi upp jakten på den mest omtalade av alla växthusgaser – en molekyl i taget.

Att fånga in och lagra koldioxid kommer att spela en viktig roll för att uppnå klimatmål, parallellt med att vi minskar beroendet av fossila råvaror och satsar på förnyelsebara energikällor. Industrier och kraftvärmeverk ska stoppa koldioxiden från att nå atmosfären där den bidrar till stigande temperaturer. Det låter ju bra – men hur går detta till?

Vi tänker oss ett moln av rök som stiger från en skorsten i en industri.

- Redan idag renas denna rök från olika typer av partiklar och ämnen. Men i rökgasen ingår också koldioxid. CCS handlar om att lägga till ett steg i reningsprocessen och ta bort koldioxid från rökgasen, säger Anna Berggren, marknads- och hållbarhetschef på COWI.

Det finns olika processer för att fånga upp koldioxid. Vi ska fokusera på det som kallas ”post-combustion CCS”. Här samlas koldioxidmolekyler in från den rökgas som bildas när en råvara förbränns.  

Låt oss beskriva ”post-combustion CCS” i steg, på molekylnivå i en industri där koldioxid bildas. 

1. Trycket på rökgasen höjs och den leds in i botten av ett torn där den möter ett lösningsmedel.
2. Detta lösningsmedel har en förmåga att samla på sig koldioxidmolekyler från rökgasen. Rökgaserna går ut i toppen och släpps ut renade i skorstenen.
3. Lösningsmedel med infångad koldioxid går vidare till ett annat torn där temperaturen höjs. Lösningsmedlet släpper då ifrån sig koldioxidmolekylerna som nu är koncentrerad och i gasform.

 Så nu när

vi har samlat in CO₂ - vad gör vi med den?

- Nästa steg är att pumpa ner den i bergformationer under marken. Rent geografiskt kommer detta, i alla fall till en början, att ske utanför Sveriges gränser, mest troligt i Nordsjön i områden där det tidigare hittats olja. På dessa platser är det rätt typ av bergformationer. 

 

Detta kräver havstransporter där koldioxiden förvaras nedkyld i vätskeform i termosliknande behållare. Som vätska tar den nämligen flera hundra gånger mindre plats än som gas. Det finns också alternativ där den infångade koldioxiden används som råvara till nya bränslen och produkter. På det sättet lagras koldioxid tillfälligt i dessa produkter och metoden kallas för CCU (Carbon capture and utilization). 

Så hur effektiv är processen med att fånga in koldioxid?

- Målet är att fånga in cirka 85-90 procent av koldioxiden i rökgaserna räknat till hela värdekedjan för CCS, inklusive förluster och utsläpp vid transporter, säger Anna Berggren.

COWI är en del av flera projekt inom CCS. I en artikelserie fördjupar vi oss i ämnet med hjälp av Anna Berggren, marknads- och hållbarhetschef på COWI. Nästa del i den här artikelserien beskriver vägen fram till att samla in koldioxid i stor skala.  

MISSA INTE DEL 1 I ARTIKELSERIEN:
> JAKTEN PÅ KOLDIOXID - AVGÖRANDE I OMSTÄLLNINGEN

Kontakta oss

Anna Berggren
Senior Market Director
Business Development, Sweden

Tel: +46 108501574