Käppalaverket rustas för norra Europas tuffaste utsläppskrav

2020-08-13

Inom sju år ska Käppalaverket på Lidingö ha ökat sin kapacitet, samtidigt som det minskar utsläppen. Det görs genom att effektivisera reningsprocesserna och bygga om och nytt. Arbetet startade hösten 2019 och nu har Käppalaförbundet, som äger och driver verket, anlitat COWI för byggkonstruktionen. 

- De utsläppskrav vi fått nu är troligen bland de tuffaste i hela norra Europa, kanske till och med i världen för motsvarande verksamhet. Om vi höll kvar vid traditionella processer skulle delar av processdelarna behöva bli dubbelt så stort för att klara det, men nu kommer vi i stället att trimma reningsmetoderna med ny teknik för att klara reningen i befintliga bergrum och nybyggnationer ovan mark, säger Mikael Nielsen, teknisk chef på Käppalaförbundet.

Käppalaverket tar idag emot avloppsvatten från mer en än halv miljon människor från 11 kommuner. Samtliga kommunerna expanderar och verket rustas nu för att klara att ta emot avloppsvatten från 900 000 personer. 

Utredningar av vilka processer som behövs har pågått i etapper sedan 2008. Projektet 900k startades med sikte på att, förutom den stora kapacitetsökningen, klara kraven i det nya verksamhetstillståndet som Käppalaförbundet fick sommaren 2019, som innebär skärpta utsläppsvillkor för fosfor, kväve och organistiskt material. 

Tidsaspekten är viktig. För att klara reningskraven till 2026, innan de nya villkoren börjar gälla, finns inte tid att utöka bergrummen, utan det är reningsprocesserna som ska effektiviseras. Nya byggnader ovan mark kommer att användas för att rena rejektvatten som kommer från slamavvattningen från kväve.

COWIs uppdrag inom byggkonstruktion startar i augusti och systemhandlingen ska vara klar våren 2021. I uppdraget ingår kompetens inom konstruktion, yttre VA, geoteknik, berg och trafik. 

-  Vi har varit involverade i Käppalaförbundets projekt i många år nu. Det känns viktigt att få vara med i den snabba utvecklingen som pågår inom avloppsrening och kunna göra skillnad för miljön på riktigt, säger Stefan Tyrbo på COWI som leder uppdraget.

Ombyggnationerna är planerade att starta 2021. Bygget kommer att ske i etapper och genomföras under drift. Den uppgraderade reningsprocessen kommer att tas i drift succesivt för att möta de nya villkoren som börjar gälla 2027.

- I och med vårt uppdrag är vi med i arbetet att ta hand om Östersjön och bidra till en bättre vattenmiljö, det är ju det allt det här handlar om. Att lyckas släppa ut mindre och mindre, trots avloppsvatten från allt fler, säger Stefan Tyrbo. 

Kontakta oss

Pontus Haag profile picture

Pontus Haag
Head of Department
Communication, Sweden

Tel: +46 10 850 13 64