COWI projekterar kraftvärmeverk fritt från kol och olja för Mälarenergi

2017-10-30

För att uppnå målet att bli helt fria från bränslen som kol och olja till 2020 planerar Mälarenergi att bygga ett nytt kraftvärme-block, Block 7,  vid Kraftvärmeverket i Västerås. COWI har fått i uppdrag att projektera grundläggningen för det nya kraftvärmeverket.

I Västerås stads direktiv pekas Mälarenergi ut som en viktig del i stadens utveckling mot ett hållbart samhälle. Mälarenergi har som mål att bara använda förnybara och återvunna bränslen från år 2020. Den nya kraftvärmeanläggningen kommer möjliggöra att Mälarenergi kan sluta använda bränslen som kol och olja. Block 7 ska istället använda återvunnet trä som bränsle.

COWI har fått i uppdrag att ansvara för mark- och byggentreprenaderna. I det ingår projektering av samtliga platsgjutna betongkonstruktioner med tillhörande El- och Mark/VA-projektering

- Vi är glada över att på nytt fått förtroendet att vara med på Mälarenergis utbyggnad, säger Anders Lundqvist, gruppchef och projektledare på avdelningen Byggteknik Industri.

COWI har mångårig erfarenhet från kraftanläggningar och var även med när Mälarenergi byggde Block 6, den senast byggda kraftvärme-anläggningen. COWIs åtagande då var dels all bygg- och el-projektering i byggentreprenaderna för panna, rökgasrening och turbin, dels projektledning, planering, CAD-samordning m.m. i Mälarenergis projektorganisation på plats.

- Det känns mycket bra att COWI återigen medverkar vid projekteringen av ytterligare en kraftvärmeanläggning som den här gången möjliggör att vi helt går ifrån bränslen som kol och olja, säger Niklas Gunnar, affärsområdeschef Värme hos Mälarenergi.

Den 4 oktober inleddes arbetet med att bygga den nya kraftvärme-anläggningen, en investering på 1,7 miljarder kronor och beräknas tas i drift år 2020. Med Block 7 kommer de äldre delarna av kraftvärmeverket att fasas ut. Med en planerad kapacitet på 150 MWth (termisk effekt) kommer Block 7 stå för cirka 36 procent av värmeproduktionen.

Kontakta oss

Nanna Wang Carlsen
Group Brand & Employer Brand Manager
Communication, Denmark

Tel: +45 56404295