COWI utvecklar ett kunskapsnav i Stockholm

Albano Campus i Stockholm ska bli ett vetenskapligt nav för över 15 000 studenter och forskare. Campuset ska integreras i den kringliggande parkmiljön. Det här stora projektet karaktäriseras av komplex geometri och tunga konstruktioner.

21.04.2017

Akademiska Hus är byggherre för Albano Campus-lokalerna i Stockholm. De har gett COWI i uppdrag att ta en ledande roll på flera områden, bland annat geoteknik, vid projekteringen av byggnader, gator och ledningar.

I Albano kommer det totalt att byggas cirka 150 000 kvadratmeter universitets- och högskolelokaler, varav ungefär en tredjedel är avsedda för student- och forskarbostäder.

Målet är att skapa en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö som utgör ett nav för samarbetet mellan KTH och Stockholms Universitet. Byggnaderna ska integreras i den kringliggande parkmiljön med gröna tak och stora gröna terrasser.

– Det känns roligt att vara med och bidra till utvecklingen av campus Albano, och få omvandla området från ett slitet gammalt industriområde till en levande utbildningsmiljö med många gröna ytor, säger Johan Ström, projektledare på COWI.

Stora utmaningar väntar

Utöver att vara en attraktiv läromiljö med utbildnings- och forskningsanläggningar kommer Albano att ha bostäder för 1 000 studenter och doktorander på campusområdet. Dessutom kommer det att finnas affärslokaler, till exempel restauranger och caféer.

COWIs uppdrag innefattar all systemstyrningsplanering för konstruktionsarbetet samt detaljprojektering av grundläggning och källare för tre av de fyra byggnaderna. COWI står även för det geotekniska underlaget till projekteringen av byggnader, gator och ledningar.

– Uppdraget innehåller flera utmaningar, bland annat byggnadernas komplexa geometri och de tunga konstruktioner som ska spänna fritt över stora föreläsnings- och lektionssalar. Den här typen av komplexa stadsutvecklingsprojekt ligger verkligen i linje med vår ambition att erbjuda rätt kompetens för att tillföra värden i projekt, säger Håkan Adelwald, divisionschef för Byggnad & Fastighet på COWI.

Arkitekter för universitetslokalerna är BSK Arkitekter samt Christensen och Co Arkitekter.

Campuset planeras att tas i bruk år 2020.

Kontakta oss

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018