Bild: Visionsbild på Landskronas största lekplats.

Landskronas största lekplats har något för alla

2019-10-08

När Landskrona stad och Landskronahem med hjälp av COWI bygger stadens största lekplats i området Karlslund, finns något för alla smaker. 6500 kvadrameter fyllda med hinderbanor, studsmattor, kickbike- och parkourbanor. Dessutom blir det plats för musik, grill och picknick. Byggstarten planeras till början av 2020 och till sommaren ska parken vara klar.

Karlslund präglas av miljonprogrammets storskaliga stadsbyggnadstänkande och det vill Landskrona stad och det kommunala bostadsbolaget Landskronahem ändra på. Tillsammans har de omfattande planer för området med bland annat nya bostadshus, ny skola och stadens största lekplats. Målet är att skapa ett mer varierat bostadsutbud, mer varierade utemiljöer och mötesplatser samt att öppna upp och koppla stadsdelen bättre till resten av staden.

Barn och ungdomar har deltagit i utformningen

Under hösten 2018 höll stadsbyggnadsförvaltningen dialogmöten där barn och unga fick vara med och påverka utformningen av den nya lekplatsen i Karlslund. Under våren har Landskronahem träffat barn från sex olika fritidsgårdar.

– Det var viktigt för oss att stadens barn och unga skulle vara delaktiga i planeringen av lekplatsen. Vi vill att alla ska känna sig välkomna och hoppas att den kommer att locka barn från hela staden och även från byarna runt Landskrona, säger Tora Broberg, stadsmiljöchef på Landskrona stad.

Parkourbana och en scen där man kan dansa, spela musik eller bara sitta och umgås är exempel på önskemål från unga tjejer i området. Genom att både flickor och pojkar har fått tycka till vet Landskrona stad vad som efterfrågas, och lekplatsen kommer därmed kunna erbjuda något för alla.

Annorlunda och häftig lekutrustning

I COWIs uppdrag ingår att göra detaljprojektering och bygghandlingar. Teknikområden som är involverade är landskapsarkitektur, dagvattenhantering, belysning och konstruktion.

– Det är spännande att få vara med när Landskrona stad vill utveckla stadsdelen Karlslund – och väldigt roligt att få planera hur en så här stor och annorlunda lekplats ska se ut. Budgeten ger utrymme att välja helt andra lekutrustningar än vi vanligtvis gör till lekplatser, vilket är häftigt, säger Mikaela Nordenberg, landskapsarkitekt och projektledare på COWI.

För de yngre barnen finns en spännande ”skog” att vandra genom med små hinder och kojor på vägen samt lekkullar, mindre rutschkana och gungor. För de äldre barnen finns bland annat en hög rutschkana, gungor och studsmattor. Det planeras också för en kickbikebana, en grillplats och matplatser där man kan äta medhavd fika. Lekplatsen kommer att utformas så att delar av den passar för barn med funktionsvariationer.

Kostnaden för lekplatsen beräknas bli 10-14 miljoner, varav hälften kommer från Boverket - från myndighetens ”Stöd till utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden”.

Tengbom landskapsarkitekter har gjort gestaltningen och förprojekteringen av lekplatsen, som COWI sedan har vidareutvecklat och nu detaljprojekterar till färdig bygghandling.

 

Kontakta oss

Mikaela Nordenberg
Senior Specialist Landscape Architectur
Civil, South, Sweden

Tel: +46 708 29 34 41