Foto: Marléne Bagleborn/COWI

Let's start ger en kickstart på karriären

2022-02-14

Efter studierna väntar arbetslivet med en ny verklighet och vardag. För att ge en smidigare start och underlätta inträdet i rollen som teknikkonsult erbjuder COWI nyexade att vara med i programmet Let's start at COWI.

– Att få gå Let's start är som en kickstart in i karriären. Det är väldigt roligt att träffa andra nyexade runtomkring i Sverige. Man kan ju vara ny ganska länge på en arbetsplats. Genom Let's start behöver jag inte känna mig ensam, det finns många andra som är i samma situation och det känns tryggt, säger Martin Holm som är nyexad rörkonstruktör och en av deltagarna i årets program.

Let's start är COWIs utökade introduktionsprogram för nyexade. Utöver deltagarnas vanliga arbetsuppgifter får de via Let's start tillgång till ett nätverk med andra nyexade kollegor. Programmet pågår i nio månader och erbjuder möjlighet till personlig och professionell utveckling genom aktiviteter, utbildningar och nätverkande.

– Vi vill verkligen göra vårt yttersta för att locka unga talanger till oss. På COWI får de använda sin kunskap som de har lärt sig i skolan – i verkligheten. Programmet gör att de snabbt kan komma in i konsultrollen, det ger en projekt- och kundförståelse men ska samtidigt också bidra till deras personliga utveckling. Målet är att de ska bli trygga i sin yrkesroll, säger Susanna Ohlin, divisionschef för Samhällsbyggnad på COWI.

– Ja jag har verkligen lärt mig mycket - om mig själv, vad som är bra att tänka på i samarbetet med andra och vägen till att få ett bra slutresultat till kund, tillägger Martin.

Foto: Marléne Bagleborn/COWI

Prioriteras av ledningsgruppen

I slutet av 2021 hade deltagarna i Let’s start nätverksträffar med representanter från ledningsgruppen i COWI Sverige då fokus var omvänt mentorskap.

– Vi i ledningsgruppen är nyfikna och vill ta vara på Let’s startarnas perspektiv och idéer. Nätverksträffarna gav oss värdefulla insikter att ta med oss in i vårt fortsatta arbete för att bli en ännu bättre arbetsgivare, säger Susanna.

– Vi diskuterade hur det var att vara nyanställd på COWI. Vi pratade särskilt om hur det har varit att komma in i jobbet och i projekt. Det var roligt att få dryfta dessa frågor och tycka till – att på ett enkelt sätt kommunicera "uppåt" i organisationen, säger Martin.

– Let's start ger mig som ledare en möjlighet att komma i kontakt med de unga talangerna i ett annat forum än jag gör dagligdags, vilket även ger mig utveckling. Det är intressant att höra hur de upplever första tiden på COWI. Nyexade är superviktiga möjliggörare för det som vi vill åstadkomma på COWI – att bidra till den gröna omställningen i samhället, avslutar Susanna.

Om Martin och Susanna

Martin Holm studerade på Karlstad Teknikcenter och började arbeta som rörkonstruktör på COWIs huvudkontor i Göteborg i september 2021.

Susanna Ohlin är divisionschef för Samhällsbyggnad och sitter i ledningsgruppen i COWI Sverige. Hon har mångårig erfarenhet inom samhällsbyggnadsbranschen och har en byggingenjörsexamen från Chalmers.