Bild: Link Arkitektur

Lidl-butik först att klara världsunik certifiering

2019.11.20

Lidls butik på Gotland blir världens första helt klimatneutrala livsmedelsbutik enligt den nya NollC02-certifieringen. Till sin hjälp för att nå de högt ställda kraven som certifieringen innebär har Lidl anlitat COWI.

Den nya butiken på Gotland har varit pilotbutik för den nya certifieringen NollCO2. Certifieringen är framtagen som ett viktigt steg för att Sverige ska nå sina klimatmål och är bland de tuffaste i världen.
Certifieringen, som delas ut av Sweden Green Building Council, innebär att byggnaden ska vara klimatneutral från början till slut - butiken ska ha ett netto-noll-utsläpp av koldioxid under hela byggprocessen men också när butiken är i drift. Det betyder att den koldioxidskuld som arbetas upp ska kompenseras över tid med olika klimatåtgärder, till exempel lokalt producerad förnybar energi.

– Det var inte längesedan som klimatneutrala matbutiker kändes som en avlägsen framtidsvision och som något för experimentella forskningsprojekt. Certifikatet är beviset på att det idag faktiskt är möjligt och vi har nu nått en mycket viktig milstolpe. Lidl är pionjärer inom hållbart byggande och vår förhoppning är att detta leder till att fler bygger hållbart och bidrar till ökat behov av klimatneutrala material, säger Johan Augustsson, Sverigechef Lidl.

- Lidl i Visby är ett projekt med oerhört högt ställda miljöambitioner som återfinns i byggnadens samtliga livscykler. Butiken certifieras i enlighet med BREEAM och NollCO2 och kombinationen säkerställer att projektet systematiskt lever upp till dessa ambitioner. COWI har projektlett båda certifieringarna och kommer att leda det fortsatta arbete som krävs under byggproduktionen, säger André Persson, miljökonsult och projektledare för NollCO2-certifieringen på COWI.

I samband med lanseringen av den första remissversionen av NollCO2-certifieringen utredde COWI möjligheterna för en Lidl-butik att uppnå de högt ställda kraven och tog fram en färdplan för projektet. Under projekteringen har COWI lett certifieringsarbetet och säkerställt att målbilderna uppfylls genom formning av klimatbudget och framtagande av avbetalningsplan för de CO₂-utsläpp som uppstår.

- Det som är unikt och utmanande med projektet är att vi arbetar utifrån en koldioxidbudget som påverkar allt från val av konstruktionslösningar till upphandling av entreprenörer. Vi har fått navigera projektet utifrån nya kravställningar och det har varit otroligt lärorikt. I framtiden är jag helt övertygad om att koldioxidbudgetar och klimatavtryck kommer att vara lika självklara nyckeltal för byggnader som dagens energiprestanda och primärenergital, säger André Persson.

COWI har även bistått projektet med en BREEAM Assessor och BREEAM AP, byggnaden kommer att nå den näst högsta nivån, Excellent, enligt BREEAM 2017. COWI har bistått Lidl med expertis i BREEAM sedan de började satsa på att certifiera sina nybyggda butiker, och har sedan dess erhållit certifikat för tre byggnader i den högsta BREEAM-nivån Outstanding och ytterligare tre i nivån Excellent.

Den nya butiken planeras stå klar i juli 2020.


Kontakta oss

COWI employee Johanna Millander

Johanna Millander
Specialist
Water and Environment, Sweden

Tel: +46 10 850 13 73