Londons nye energimotorveg er åpen

19.02.2018

Londons nya supermotorväg för energi, London Power Tunnels, har nu tagits i bruk. Den här upprustningen innefattade bland annat över 200 kilometer högspänningskablar som löper genom 32 kilometer nybyggda tunnlar genom hela London. Totalvärdet för projektet är en miljard pund.

London Power Tunnels är det största tillskottet till Londons elnät sedan 1960-talet. Det säkerställer att huvudstaden och alla som bor där får den elförsörjning de behöver för att möta 2000-talets utmaningar.

Damian McGirr är projektledare på COWI, och han deltog vid ceremonin där HKH Prinsen av Wales tryckte på knappen för att officiellt inviga tunnelsystemet.

– Jag minns fortfarande London-kartan med ett rakt streck mellan Hackney och Willesden, och instruktionen om att helt enkelt leta rätt på den bästa dragningen. Det känns fantastiskt att projektet är klart och att systemet tagits i bruk, ungefär tio år efter att vi började jobba med det. Jag är väldigt stolt över det jobb som vårt team har gjort och den roll vi hade inom projektet.

Den föreslagna dragningen minimerar riskerna

COWI utförde förstudier för olika kabeltunneldragningar i London och arbetade sedan vidare med referensdesign och anbudshandlingar för de utvalda dragningarna. Det innefattade en omfattande markutredning för att samla detaljerad information om markförhållandena.

COWI samarbetade med Thames Water, London Underground, Network Rail, lokala myndigheter och miljömyndigheten och föreslog en dragning som innebar minsta möjliga djup och minsta möjliga exponering för tredjepartsrisker tack vare god tillgänglighet till andra strukturer.

Ett annat viktigt beslut var att placera de nya kablarna i underjordiska tunnlar, vilket minimerade störningarna på gatunivå. Under byggfasen använde arbetarna elbilar ovan jord och cyklar i tunnlarna för att minimera utsläppen.

Dessutom sammanställde COWI miljörapporter om föroreningar i akviferlagret, lastbilsförflyttningar, buller samt hantering av utgrävt material.

HKH Prinsen av Wales tog på sig skyddskläder och promenerade längs Londons nya supermotorväg för energi innan han tryckte på knappen för att officiellt inviga London Power Tunnels.

Kontakta oss

Damian McGirr
Director
Tunnel, United Kingdom

Tel: +44 207 9407600