Marieholmstunneln ger kraftigt ökad framkomlighet

2020-12-16

Den 16 december öppnade Göteborgs nya älvförbindelse Marieholmstunneln för trafik. Thomas Darholm, teknisk chef på COWIs broavdelning i Göteborg, har varit med sedan start för tio år sedan i nära samarbete med Trafikverket.

Marieholmstunneln är en del i det Västsvenska paketet och ökar tillgängligheten till Göteborgs hamn, Norra Älvstranden och västra Hisingens industrier. Den knappt 500 meter långa tunneln har byggts som en så kallad sänktunnel.

- I projektet har vi haft svenska COWI-konsulter med lokalkännedom och som kan den här besvärliga göteborgsleran. Dessutom har vi haft tillgång till internationella experter från COWI som är världsledande när det gäller tunnlar. Sänktunneltekniken är komplex och det är inte många i världen som behärskar den sortens tunnlar, säger Thomas Darholm.

Det är tio år sedan Trafikverket inledde projektet som kommer att betyda mycket för ökad framkomlighet i Göteborgstrafiken. Den nya tunneln avlastar Tingstadstunneln med cirka 50 000 fordon per dygn – vilket gör att också den kommer att få dramatiskt ökad framkomlighet.

- När man har jobbat så intensivt och så länge med ett projekt som det här, så känner man en viss tomhet när allt är klart. Men när man ser resultatet så är det inte utan att man känner sig stolt över vad vi har gjort tillsammans, säger Thomas Darholm.

Fakta om Marieholmstunneln

Tunneln byggs som en sänktunnel under Göta Älv och Trafikverkets prognoser gör gällande att drygt 50 000 fordon kommer att passera genom Marieholmstunneln varje dygn.

Tunneln ansluter E45 Marieholm och Partihallsförbindelsen med E6 Tingstadsmotet och Ringömotet på Hisingen, och den har två tunnelrör med tre körfält i vardera körriktningen. Totalt väger tunneln 250 000 ton – eller lika mycket som 1 000 blåvalar.

Kontakta oss

Thomas Darholm
Technical Director
Civil Structures, Sweden

Tel: +46 108501063