Med återvunnen frityrolja i tanken

2023-04-12

Preem bygger nu om sin produktionsanläggning i Lysekil för storskalig produktion av drivmedel från förnybara råvaror. Råolja ersätts bland annat av resterna från snabbmatskök i Skandinaviens största produktionsanläggning för biodrivmedel. 

COWI har fått i uppdrag att ansvara för konstruktionen av en central del av Preems nya Synsat-anläggning i Lysekil. När den står klar beräknas den leda till att koldioxidutsläppen i användarledet, alltså från fordon ute i trafiken, kan minskas med upp till 1,7 miljoner ton per år. Det motsvarar över en tredjedel av det totala koldioxidutsläppet från lätta och tunga lastbilar i Sverige 2021. 

Men det finns utmaningar på vägen.  Förnybara råvaror som tallolja, rapsolja och återvunnen frityrolja innehåller mer syre än fossila råvaror. Detta syre måste avlägsnas genom att stora mängder vätgas tillsätts och binder syret. COWI ska ansvara för att konstruera, projektera och projektleda bygget av den delen av processen. 

COWI har fått i uppdrag att ansvara för konstruktionen av en central del av Preems nya Synsat-anläggning i Lysekil. Credit: Preem

COWI har levererat konsulttjänster till Preem i över 20 år och arbetet med Synsat-projektet är det enskilt största uppdraget som COWI haft för Preem i Lysekil. 

– Vi är redo att ta det här ansvaret tillsammans med Preem och bidra till deras viktiga omställning. Vi har kompetensen som krävs inom COWI och lång erfarenhet från Preems anläggning, säger Karin Genemo, Divisionschef Industri på COWI.

COWIs uppdrag med den nya anläggningen innefattar 45 000 konsulttimmar under tre år och kommer att kräva expertis från bland annat processingenjörer, konstruktörer och projektledare. 

– Ombyggnationen av Synsat-anläggningen i Lysekil är ett avgörande steg för Preem i vår resa att fasa ut fossilt till förmån för förnybart. Ombyggnationen kommer göra raffinaderiet i Lysekil till Skandinaviens största produktionsanläggning av biodrivmedel, säger Peter Abrahamsson, Chef Hållbar Utveckling på Preem. 

Kontakta oss

Karin Genemo
Senior Vice President
2200 Industry, Sweden

Tel: +46 10 850 25 70