Miljö- och klimatmål – vad pratar politikerna om egentligen?

12.05.2023

För den som följer media och debatten kring klimatet har sannolikt hört politikerna stapla begrepp som miljömål, klimatmål och procentsatser. Inte minst i relation till debatten om reduktionsplikten, som handlar om hur mycket biodrivmedel, bensin och diesel måste innehålla. 

Miljömålen har beslutats av riksdagen och regeringen ansvarar för genomförandet. Miljömålen bygger på tre komponenter: ett generationsmål, miljökvalitetsmål och en rad etappmål. Dessa mål täcker områden som avfallshantering, bevarande av biologisk mångfald, minskning av farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftkvalitet och klimatåtgärder. Genom att arbeta med dessa miljömål bidrar Sverige till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål. Vi reder ut vad det handlar om och hur det hänger ihop.

Generationsmålet

Det övergripande målet för miljöpolitiken i Sverige är att lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. Generationsmålet är tillsammans med de 16 miljökvalitetsmålen ett löfte till framtida generationer om frisk luft, hälsosamma miljöer och rika miljöupplevelser. Detta har riksdagen bestämt.

Generationsmålet är det övergripande målet som syftar till:

  • En miljö i god hälsa för nästa generation
  • Lösning av stora miljöproblem
  • Vägledning för miljökvalitetsmålen och etappmålen

Miljökvalitetsmålen

De 16 miljökvalitetsmålen är konkreta målsättningar för olika miljöaspekter. 
De är mer specifika än generationsmålet och fungerar som grund för politik och åtgärder.
Bland dessa finns mål som begränsad klimatpåverkan, frisk luft och ett rikt växt- och djurliv. 

Etappmålen

Etappmålen är detaljerade och kopplade till miljökvalitetsmålen. De delar upp långsiktiga miljökvalitetsmål i hanterbara steg och är tidsbestämda. De fungerar som delmål på väg mot miljökvalitetsmålen. 

Några centrala etappmål inom begränsad klimatpåverkan är att växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. Det är det målet som blivit ämne för diskussion när reduktionsplikten diskuterats och begreppet klimatmål används är det ofta etappmålet som i själva verket avses.    

Här kan du läsa mer om miljömålen Sveriges miljömål.

Kontakta oss

Pontus Haag profile picture

Pontus Haag
Head of Department
Communication, Sweden

Tel: +46 10 850 13 64