Nordiskt ingenjörstoppmöte på Grönland med klimatfrågorna i fokus

2017-06-19

Den 16-17 juni samlades de nordiska teknikkonsultorganisationerna på Grönland för att diskutera vad branschen kan göra åt klimatförändringar och miljöpåverkan. Pär Hammarberg, vd COWI Sverige, deltog i sin roll som ledamot i styrelsen för Svenska Teknik&Designföretagen, STD.

– Vi och våra kollegor i branschen har mycket att bidra med när det gäller att skapa hållbara samhällen som inte påverkar miljön negativt och det är värdefullt att kunna samlas kring en gemensam, nordisk agenda i många frågor, säger Pär Hammarberg.

RiNord är en mötesplats och plattform för att diskutera teknikbranschens villkor och  utmaningar i de nordiska länderna. Varje år anordnas en konferens i något av de nordiska länderna, och platsen för årets konferens var väl vald eftersom klimat- och miljöfrågor var i extra fokus. Grönland har under de senaste tio åren upplevt extrema klimatförändringar med smältande glaciärer och rekordhöga temperaturer.

– Vi teknikkonsulter gör ju redan en hel del när det gäller hållbarhetsarbete, och frågorna har varit aktuella länge. Det jag tar med mig från konferensen är att det är tydligt att vi behöver göra ännu mer och ännu snabbare, säger Pär Hammarberg.

COWI har lång erfarenhet av hållbara projekt. Bland annat har COWI tillsammans med Lidl arbetat med BREEAM-certifieringen av Lidls nya butik i Växjö, som vunnit pris för världens grönaste nya handelsbyggnad. COWI har även miljöcertifierat stadsdelen Masthusen i Malmö i samarbete med Diligentia AB, och stöttar Hagfors Kommun med en förstudie med energi- och klimatsmarta lösningar för hur det framtida kvarteret Cykeln ska kunna kretsloppsanpassas.

Kontakta oss

Nanna Wang Carlsen
Group Brand & Employer Brand Manager
Communication, Denmark

Tel: +45 56404295