Foto: Jesper Orrbeck

 

Nu är Hisingsbron invigd

2021-09-06

Hisingsbron går över Göta Älv i Göteborg och är den nya länken mellan fastlandet och Hisingen. Invigningsperioden för Hisingsbron har pågått sedan bron öppnades för trafik den 9 maj och avslutades den 5 september då kung Carl XVI Gustaf officiellt invigde bron. Det är kulmen på 10 års arbete för COWI, som varit huvudkonsult.

Det är ett viktigt projekt för både COWI och Göteborgs stad. Den nya Hisingsbron i centrala Göteborg är ett nytt landmärke som kommer bidra till utvecklingen av stadskärnan på båda sidor av Göta älv. Hisingsbron är en lyftbro av stål och betong, och har varit ett tekniskt utmanande projekt då bron är avancerad i sin konstruktion. Den måste ständigt vara redo att öppna för inkommande fartyg och får aldrig riskera att fastna. Den är designad för att hålla i minst 120 år.

Det har inte saknats utmaningar med byggandet av Hisingsbron. En av dem var de geotekniska förutsättningarna med stora lager av lera som kräver pålning ner till stort djup. En annan att synkronisera planering och samsas om utrymmet med andra infrastrukturprojekt i närområdet.

Hisingsbron är ett stort komplext projekt som krävt god planering och samordning.

– Det är en förmån att få ha deltagit från början till slut i ett så stort och viktigt projekt för staden. Vi har haft ett nära samarbete med Trafikkontoret och Skanska, och många andra samarbetspartners har varit involverade, både från Sverige och andra länder. Det är inspirerande att få influenser, vi kan alla lära av varandra, säger Thomas Darholm, uppdragsledare på COWI för Hisingsbron.

Den 9 maj öppnades bron för gående, cyklister, bilar och bussar, och den 16 augusti öppnades bron även för spårvagnar. Den 5 september var det dags för den avslutande invigningsceremonin då kung Carl XVI Gustaf officiellt invigde Hisingsbron, och representanter från COWI deltog.

Läs mer om Hisingsbron här.

TIDSLINJE HISINGSBRON

  • 2009 – de första förberedande arbetena startar

  • 2013 – designtävling för den nya bron

  • 2017 – första spadtaget

  • 2021 – 9 maj öppnar bron för biltrafik samt gång- och cykeltrafik

  • 2021 – 16 augusti öppnar bron för spårvagnstrafik

  • 2021 – 5 september avslutande invigningsceremoni

Kontakta oss

Thomas Darholm
Technical Director
Civil Structures, Sweden

Tel: +46 108501063