Nu byggs en konstgjord halvö vid Masthuggskajen i Göteborg

2019-08-28

Nu byggs Masthuggskajen i Göteborg. En utbyggnad som ska rymma 1 300 bostäder och 5 000–6 000 arbetsplatser, restauranger, förskolor och hotell - och en konstgjord halvö. COWI har vunnit uppdraget att ta fram ett förfrågningsunderlag som kommer ange hur halvön ska byggas.

– Det är fantastiskt roligt att vi har vunnit detta projekt - ett projekt som verkligen sticker ut. Något sådant här har inte gjorts i Göteborg tidigare och det finns många tekniska utmaningar, bland annat är det riktigt stora lerdjup där halvön ska byggas, men vi har bra koll på hur den ska byggas, säger Lars-Bertil Ekman, marknadschef för Samhällsbyggnad Väst på COWI.

Masthuggskajen, området mellan Järntorget, Långgatorna och Göta älv, är en del av Älvstaden och ett av Göteborg största stadutvecklingsprojekt. Med Masthuggskajen växer Göteborgs stadskärna västerut och närmar sig vattnet. På så vis får Linné och Majorna en tydligare koppling till älven och en ny hållbar stadsdel formas med en blandning av stadspuls och lokalt liv. Projektet är först ut att certifieras med Citylab, Sweden Green Building Councils certifieringssystem för hållbar stadsutveckling.

En av de svåraste utmaningarna med projektet är bygget av en konstgjord halvö som ska byggas ut i älven. Syftet med halvön är att utöka den byggbara marken i den mest attraktiva delen av området kring Järntorget och Masthuggskajen. På halvön ska bland annat Riksbyggen och Stena Fastigheter bygga bostäder. Här kommer också kontorsfastigheten Global Business Gate byggas, ett 24 våningar högt kontorshus med 2 500 nya arbetsplatser.

Stor teknisk komplexitet

Utbyggnaden av den nya halvön kräver omfattande anläggningsarbeten med mycket stor teknisk komplexitet. Inom ramen för COWIs uppdrag tas ett förfrågningsunderlag för en totalentreprenad fram för grundläggningsarbetena och den bärande konstruktionen. I COWIs projekt ingår också att i samtliga skeden, från projektering till slutförd byggnation, ansvara för samordning av tekniska lösningar mellan projektet och andra angränsande projekt.

Fakta Masthuggskajen:

  • På området mellan Järntorget, Långgatorna och Göta älv ska det byggas 1 300 bostäder och 5 000–6 000 arbetsplatser samt restauranger, förskolor, kulturverksamheter och hotell.
  • Masthuggskajen skapas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, Hotell Draken, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. Området är en del av Älvstaden och Citylab-certifierat för hållbar stadsutveckling.
  • De första boende planeras att flytta in 2023 och hela området är tänkt att stå klart 2026.

Kontakta oss

Jennie Karlsson
Head of Section
2112 Buildings, West, Sweden

Tel: +46 723 50 22 80

Kontakta oss

Staffan Lindén
Head of Section
2311 Civil Structure, Sweden

Tel: +46 706 03 34 01