Ny process för att återvinna sport- och underkläder

2022-02-10

Varje år kastar svenskarna i genomsnitt 7,5 kilo textil i hushållssoporna som sedan eldas upp. Värdet av 80 000 ton textil går därmed bokstavligen upp i rök varje år. COWI och RISE kommer nu gemensamt utveckla en ny metod för att ta vara på denna resurs.

Dagens metoder för återvinning passar bäst för ofärgat tyg som är tillverkat av en och samma sorts fiber, men fungerar inte för textilprodukter som är sammansatta av olika material. Under 2022 kommer COWI och RISE bedriva ett forskningsprojekt, finansierat av COWIfonden, för att ta sig an den här utmaningen. Målet är att ta fram en kemisk process som kan separera och återvinna material som består av blandningar av polyester, nylon och stretch. Dessa kombinationer är vanliga i sportkläder, underkläder och strumpbyxor.

– Detta är ett spännande projekt, där COWI kan vara med och bidra till ökad återvinning och grön omställning. Det är väldigt roligt att kunna vara med så tidigt i processen i det här forskningsprojektet. COWI har lång erfarenhet av industriprojekt och vi kan bidra med vår breda kompetens inom olika processtekniska lösningar. Vi ser fram emot att samarbeta med RISE och det ska bli kul att se vad vi kan åstadkomma tillsammans, säger Karolina Albinsson som är COWIs kontaktperson i projektet.

I projektets första fas kommer olika kemiska koncept att undersökas och i den nästföljande kommer ett förslag på industriell implementering av det mest lovande konceptet att läggas fram.

– I ett globalt perspektiv kan denna forskning bidra till en cirkulär hantering av syntetiska textilier genom att ersätta förbränning och deponi med en kemisk återvinningsprocess. Den återvunna råvaran ska kunna användas för tillverkning av textil och plast, och därmed minska beroendet av fossil råvara, säger Cecilia Mattsson som är koordinator för projektet och arbetar på forskningsinstitutet RISE. Hon fortsätter:

– Idag pågår många olika initiativ inom kemisk återvinning och en av utmaningarna kommer bli att återvinna blandade textila strömmar. Det nuvarande projektet är en spin-off från flera projekt på RISE rörande kemisk återvinning av plast och textil. Dessa projekt fokuserar på en typ av plast och fiber, PET och polyester, och är idag i en industriell utvecklingsfas.

Det tvärvetenskapliga projektteamet består av personer från RISE Research Institutes of Sweden och COWI i Sverige och kommer att koordineras från RISE. Projektet, som heter RE:MIX III: Kemisk återvinning av blandade syntetiska textilier - en ny källa för återvunnen PET- och polyamidpolymerer, finansieras med 1,5 miljoner kronor från COWIfonden, och startade i januari 2022 och avslutas i december 2022.

Projektet stöttas av ett konsortium bestående av Houdini Sportswear, KappAhl, Swedish Stockings, FOV Fabrics, Novoplast, IKEM, TEKO, Västra Götalandsregionen och Västsvenska Kemi- och Materialklustret.

Kontakta oss

Karolina Albinsson

Karolina Albinsson
Chief Specialist
Process and Project, Sweden

Tel: +46 10 850 24 20