Foto: Hans Thorwid/Nationalmuseum

Nya Nationalmuseum nominerad till Årets Bygge 2019

2018-10-12

För första gången på 148 år har Nationalmuseum renoverats genomgripande. Den 13 oktober öppnar museet för allmänheten igen efter att ha varit stängt i fem år. COWI Projektbyrån har av Statens fastighetsverk haft uppdraget för byggprojektledningen för detta komplicerade och genomgripande renoveringsprojekt som nu har nominerats till Årets Bygge 2019.

Nationalmuseum är Sveriges största konst- och designmuseum. I det nyrenoverade Nationalmuseum står både konsten och människorna i centrum. Utställningsytorna är större och det är möjligt att visa mer konst. Samlingarna, med konst från sex århundraden, spelar huvudrollen och presenteras på nytt sätt. Vid sidan av dem visas tillfälliga utställningar med aktuella teman. Fler besökare får plats och klimatet är bättre, både för konsten och för alla som vistas i museet. Barnverksamheten har fått större utrymme liksom restaurang och rum för såväl aktiviteter, som för vila och eftertanke.

Statens fastighetsverk har på regeringens uppdrag genomfört renoveringen. Byggnaden är ett statligt byggnadsminne och har behövt genomgå en varsam renovering och upprustning för att uppfylla de krav som ställs på ett modernt konstmuseum vad gäller klimat, brandskydd, säkerhet, arbetsmiljö och logistik. Avancerad teknik som övervakar och reglerar temperatur, ljus och luftfuktighet gör det möjligt att visa ömtåliga konstverk i miljöer som också är behagliga för besökare att vistas i.

– Det har varit en stor utmaning att leda ett så omfattande projekt i en av Sveriges mest värdefulla kulturhistoriska byggnader. Projektet har bland annat inneburit väldigt stora grundläggningsarbeten för att skapa nya publika delar och inlastningsfunktioner under mark. En annan stor utmaning har varit att uppnå de höga klimat- och säkerhetskrav som krävs för att kunna visa värdefulla konstskatter. Vi har under hela projektet haft ett mycket bra samarbete med Statens fastighetsverk, säger Jan Johansson, projektledare på COWI Projektbyrån.

COWI Projektbyråns uppdrag har omfattat byggprojektledning, byggledning, installationssamordning samt ekonomistyrning. Uppdraget har pågått i nästan 5 år.

Fakta om ombyggnad Nationalmuseum
Byggherre: Statens fastighetsverk
Byggprojektledning: COWI Projektbyrån
Byggentreprenör: Skanska
Genomförandeform: Samverkansentreprenad
Arkitekt: Wingårdhs Arkitekter i samarbete med Erik Wikerstål

Om Årets Bygge
Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form. Vinnaren utses av en expertjury och presenteras på Årets Bygge-galan i mars 2019.


Kontakta oss

Pontus Haag profile picture

Pontus Haag
Head of Department
Communication, Sweden

Tel: +46 10 850 13 64