Värmningsugn för göt vid Uddeholms AB.
Foto: Pia Nordlander, Bildn, Källa: Jernkontorets bildbank

Nytt projekt ska minska koldioxidutsläpp från stålproduktionen

2020.01.23

Projektet Elektrisk ämnesvärmning har som mål att ge effektivare stålproduktion med mindre energiåtgång och lägre koldioxidutsläpp. Jernkontoret står bakom projektet som finansieras till 50 procent av Energimyndigheten. COWIs Björn Ahlqvist kommer att projektleda arbetet.

Uppdraget innebär att utreda vilka tekniker som kan användas för elektrifiering av ämnesvärmning inom stålindustrin för att kunna ersätta fossila värmningssystem med elektrisk värmning. Syftet är att reducera utsläpp av koldioxid i samband med värmningsprocesser genom högre verkningsgrad och mindre materialförluster.

Genom att ersätta fossila bränslen med elektricitet kan behovet av tillförd energi reduceras med cirka 30 procent. Och förutsatt att elen är fossilfri upphör koldioxidutsläppen då helt.

– Stora delar av svensk stålindustri gör i projektet gemensam sak av att utreda möjligheter med elektrisk ämnesvärmning och låter specialister från respektive företag ingå i en gemensam arbetsgrupp, säger Björn Ahlqvist, projektledare på COWI.

Projektet stöds av SSAB, Outokumpu, Kanthal AB, Uddeholms AB, Ovako, Linde och COWI.

Projektet startar i januari 2020 och sträcker sig fram till mitten av 2021 med en total budget på 3,4 miljoner kronor.

Mer information om projektet.

Kontakta oss

Pontus Haag profile picture

Pontus Haag
Head of Department
Communication, Sweden

Tel: +46 10 850 13 64