NYTT VERKTYG SKA PÅSKYNDA HÅLLBAR UTVECKLING

2019-04-02

De 17 Globala målen för hållbar utveckling (SDG – Sustainable Development Goals) antogs av FN 2015 och har verkligen blivit mål som länder, företag och institutioner tar till sig och vill jobba med. Men hur ska vi fastställa och mäta olika lösningars hållbarhetseffekter? Ett nytt verktyg hjälper oss att förverkliga alla goda avsikter.

Många länder, företag och institutioner stöder FN:s Globala mål men kämpar ändå med att omsätta dem till konkreta planer som kan knuffa den globala utvecklingen i mer hållbar riktning. Men det ska bli ändring på det. Ett nytt verktyg är under utveckling som ska mäta hur hållbara olika insatser är.

”Det är en komplex uppgift att hantera 17 mål med 169 delmål. Arbetet med de Globala målen behöver bli mer påtagligt, mätbart och handlingsinriktat”, säger projektledaren Susanne Vedel Hjuler, som är i färd med att utforma det nya mätverktyget tillsammans med kolleger på COWI och DTU:s ledning (avdelningen för kvantitativ hållbarhetsbedömning).

GLOBALA MÅLEN PÅ VÄG ATT BLI SJÄLVSKRIVNA I LEDNINGSKONTOREN

En Deloitte-analys visar att fler än hälften av de större kommunerna i Danmark diskuterar de Globala målen på ledningsnivå, och 44 procent anser att målen är viktiga eller mycket viktiga för kommunen.

Men kommuner och andra behöver hjälp att omsätta orden i handling, menar Susanne Vedel Hjuler.

”Vårt projekt syftar till att ta fram ett enkelt, vetenskapligt verktyg som med mätbara och begripliga resultat visar hur företag och institutioner påverkar de Globala målen”, säger hon. ”Det kommer att leda till att fler inkorporerar de Globala målen i sina strategier och dagliga aktiviteter.”

FOKUS PÅ DE STÖRSTA UTMANINGARNA

De främsta prioriteringarna kommer att vara de Globala mål och delmål som är de största utmaningarna för Danmark, och de Globala mål och delmål där danska företag och institutioner – till exempel kommuner och infrastrukturbolag – har den största potentialen att kunna bidra till mer hållbar utveckling.

”Det handlar i hög grad om att minska resursförbrukningen”, säger Susanne Vedel Hjuler. ”Det är den brännande frågan som vi står inför i Danmark och andra förmögna länder med hög förbrukning av transporter, elektronik, kläder och andra varor.”

En viktig del av projektet är att upprätta dialog med företag och institutioner om deras önskemål och behov vad gäller mätning och redovisning av Globala mål. Denna dialog, i kombination med försökstillämpning på utvalda projekt, kommer att säkerställa verktygets användbarhet och värde och därmed bidra till bästa möjliga rådgivningstjänster om hållbara lösningar.

FAKTA

PROJEKTNAMN
Att specificera och mäta FN:s Globala mål för hållbar utveckling (SDG) – Utveckling av ett enkelt verktyg som företag och institutioner kan använda för hållbarhetsaktiviteter

PROJEKTDELTAGARE
COWI A/S och DTU:s ledning

PERIOD
2019–2021

COWIFONDENS BIDRAG
1 040 000 DKK

Kontakta oss

Susanne Vedel Hjuler
Consultant
Environment, Health and Safety, Denmark

Tel: +45 56401186