COWI vinner stort projekt för järnvägsstation i Riga

Tillsammans med det danska arkitektkontoret PHL har COWI vunnit en internationell arkitekturtävling om att bidra till utvecklingen av den nya centralstationen och kringliggande stadsytor i Lettlands huvudstad Riga.

08.03.2017

Den nya stationsbyggnaden blir ett landmärke för staden, med sina effektfulla kurvor som påminner om välvda ormbunksblad.

Målet är en ikonisk stationsbyggnad som ger staden en mäktig visuell identitet, säger COWIs Project Director Jakob Christensen och tillägger:

– Det här projektet kommer att knyta samman staden och prioritera kollektivtrafik, fotgängare och cyklister för att skapa en mer hållbar stad.

COWI vann den internationella designtävlingen för att utveckla Rigas centralstation med kringliggande stadsytor i nära samarbete med arkitektkontoret PLH.

Ikonisk entré till Riga

En viktig del i projektet är att riva flodbanken som skiljer floden och centralstationen åt. Det återskapar kontakten mellan marknadstorget och andra stadsytor och den UNESCO-skyddade stadskärnan.

Både PLH Arkitekter och COWI har stor erfarenhet av infrastruktur-, trafik- och stadsutvecklingsprojekt. I ett nära samarbete leder PLH den arkitektoniska designen bakom förvandlingen av centralstationen medan COWI leder flera olika projekt inom brokonstruktion, stadsplanering, landskapsarkitektur, trafikplanering, strukturella principer, järnvägsteknik, byggekonomi och definition av projektfaser.

– ”Rail Baltica” är ett spännande tvärvetenskapligt projekt där arkitektur och ingenjörskonst möts. Projektet har inte bara möjligheten att bli en ikonisk, hänförande och viktig entré till Riga – det kan också inspirera till fortsatt utveckling av staden, säger Christensen.

FAKTA om projektet

Centralstationen i Riga är en del av Rail Baltica-projektet vars mål är att upprätta en järnvägslänk genom Baltikum, från gränsen mellan Polen och Litauen i söder till Tallinn i norr.

Arkitekttävlingen arrangerades av European Railroad Lines, den lettländska partnern i Rail Baltica-projektet.

Tävlingens syfte är att utveckla centralstationen och dess omgivningar, och samtidigt designa den nya Rail Baltica-järnvägsbron över floden Daugava. Utöver järnvägsstationen ska två nya järnvägsspår anläggas. De kommer att löpa över en ny bro som även har gång- och cykelbanor.

Den 22 mars kommer COWI och PLH att presenteras som vinnare av tävlingen vid en ceremoni i Riga. Nu förhandlar de med European Railroad Lines om vilken roll konsulterna ska ha i den fortsatta processen.

Kontakta oss

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 20257018