Foto: Marine Monitoring AB

Räddningsaktion av ålar inför utbyggnaden av Göteborgs hamn

2020-07-07

I juni fiskades uppemot 150 ålar upp från hamnbassängen i Arendal i Göteborgs hamn för att flyttas till säkrare vatten. Hamnbassängen ska nämligen fyllas ut som ett led i arbetet med den nya roro- och containerterminalen. COWI tog fram den dispensansökan som krävdes för att få utföra fisket av de rödlistade ålarna.

Göteborgs Hamn AB är i full färd med att bygga ut hamnområde Arendal med kajlägen och terminalytor, det största bygget i hamnen på över 40 år. Arendalsviken ska fyllas ut med sprängsten och muddermassor som ska utgöra grunden för den nya terminalen, och har därför vallats in. Eftersom det växer ålgräs inne i bassängen dröjer sig den rödlistade ålen kvar innanför vallarna utan möjlighet att komma därifrån. De måste därför räddas innan bassängen fylls annars kan de fastna under utfyllnaderna och dö. 

COWI har utrett fiskförekomsten i viken och bistått Göteborgs Hamn med att ta fram dispensansökan för att få tillstånd att fånga in och flytta ålen. Tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och fiskekonsulter tog COWI fram förslag för hur den rödlistade ålen skulle fiskas upp för att omplaceras och skyddas innan utfyllnaden av Arendalsviken sker. 

Foto: Marine Monitoring AB

 

- Vi stod inför flera utmaningar som behövde lösas inför- samt under utförandet. Var skulle vi släppa ut ålarna efter att de fångats från viken, kunde vi släppa ålarna direkt på andra sidan vallen eller simmar de då tillbaka till viken igen om vallarna inte är tillräckligt täta? Beslutet landade till slut i att släppa ålarna i ett grundområde med gott om ålgräs mellan Rivö och Brännö, säger Terése Larsson på COWI som ansvarat för dispensansökan.

Fisket planerades att utföras vid två tillfällen. Vid den första fiskeinsatsen i juni fiskades totalt 159 ålar upp och släpptes ut i södra skärgården. Andra fiskeinsatsen kommer att utföras med samma metod och upplägg i början av augusti men redan från start kommer fler ryssjor placeras ut i viken. Fisket behöver utföras innan arbeten med att fylla igen Arendalsviken med muddermassor påbörjas i mitten av augusti.

Kontakta oss

Terése Larsson
M.sc. Marine biology or Marine biologist
Water and Environment, West, Sweden

Tel: +46 10 850 19 40