I Göteborgs hamns Energihamn undersöks olika platser lämpliga att bygga en framtida anläggning för mellanlagring av koldioxid och förvätskning till flytande koldioxid. Fr v: Isabella Herstad-Norin, processansvarig för CinfraCap på COWI, Claes Rödén, Engineering Manager på Göteborgs Hamn AB och Per Runström, tekniskt ansvarig för CinfraCap på COWI. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Så ska infångad koldioxid tas om hand i Västsverige

2020-12-17

Vilket är det smartaste sättet att transportera infångad koldioxid från anläggning till kajkant? För att finna svaret har fem stora energiaktörer i Västsverige gått ihop i projektet CinfraCap. I maj påbörjade COWI en förstudie för att ta reda på om det finns en gemensam lösning till en effektiv och hållbar infrastruktur för infångad koldioxid. Nu råder det full aktivitet vid ritbord och ute i hamnen när projektets förstudie nått halvvägs i mål.

-Uppdraget vi fick var att undersöka möjligheten för en optimerad logistik och mellanlagringskedja för att på sikt kunna transportera upp till två miljoner ton infångad koldioxid per år från anläggningars staketgränser till kajkant. För att klara detta krävs en fungerande infrastruktur på plats, där vi nu arbetar för fullt med att ta fram analyser, scenarion och uträkningar, säger Hesam Mortazavi, projektledare på COWI.

Nu har man varit nere i Energihamnen i Göteborgs hamn för att undersöka potentiell lämplig plats för framtida mellanlagring samt eventuell förvätskning till flytande koldioxid.

-Vi har hittat ett kajnära läge som skulle kunna fungera. Vi har också varit runt i hamnen för att skapa oss en bild och fundera på hur nya rörgator kan tänkas dras ner till kajkant, säger Claes Rödén, Engineering Manager på Göteborgs Hamn AB.

Ekonomisk vinst

Tidigare erfarenhet visar att komplexa infrastrukturprojekt överlag tenderar att bli mycket dyra och finansiering ofta blir till en knäckfråga. Därför fokuserar man nu i förstudien på huruvida det går att optimera kostnaden för investering och energiförbrukning och vilket alternativ, enskild eller gemensam satsning, som skulle vara mest lämplig. Till mars 2021 ska detta vara klart och resultatet av förstudien för projekt CinfraCap ska presenteras.

– Oavsett vilken utgång vi får på resultatet så ser vi redan nu att vi kommer behöva rekommendera subventioner. Det är ett kostsamt projekt att genomföra och upprätthålla över tid. Det gäller att ha med både kostnad för investering i anläggning och för rör och inte heller glömma framtida driftskostnader. Dock ser vi en affärsmässig uppsida förknippat med att bolagen kan sälja utsläppsrätter i och med att de sänker sina CO₂-utsläpp när de använder CCS-teknik, säger Isabella Herstad-Norin, processansvarig för CinfraCap på COWI.

Fakta CinfraCap

CCS, CarbonCapture and Storage, ses idag som en viktig del i omställningen av det globala energisystemet och det pågår flera utvecklingsprojekt inom området. I CinfraCap vill parterna ta fram en optimal logistik- och infrastrukturlösning för CCS i en större, industriell skala. Samtidigt vill man se till att kopplingen till andra CCS-projekt säkerställs. Grundtanken är att kunna investera i ett system som också ska vara möjlig för fler aktörer att nyttja. CinfraCap kompletterar flera pågående forsknings- och demonstrationsprojekt, som till exempel projekt inom satsningen Klimatledande processindustri, Preem CCS och ZEROC, samt även NorthernLights, som är ett pågående fullskaleprojekt för lagring av koldioxid utanför norska västkusten.

CinfraCap är ett samverkansprojekt mellan NordionEnergi, Göteborg Energi,Renova, Göteborgs Hamn, Preem och St1.

Läs mer om CinfraCap här

Fakta om CCS

CCS, CarbonCaptureStorage, innebär att koldioxid fångas in och görs till flytande form med hjälp av tryck och låg temperatur. Därefter kan den lagras säkert under mark och havsbotten och på så sätt minskar utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Fångas koldioxiden in från en biogen källa, så kallad BECCS, kan andelen koldioxid i atmosfären till och med sänkas.

Läs mer om CCS på Naturvårdsverkets hemsida

Kontakta oss

Hesam Mortazavi
Head of Section
Process and Project, Sweden

Tel: +46 10 850 22 47