Saltvatten: ett nytt sätt att lagra energi

Genom att energi lagras i behållare med saltvatten kan kylsystemen på Bergens flygplats i Norge vara igång i flera dagar även vid strömavbrott. Den här nya lagringsmetoden kan förändra hela kylbranschen, säger civilingenjören Rune Teigland på COWI.

22.06.2017

Framtiden kräver energi – massor av energi. Och det ger oss en del att fundera på. Hur kan vi utnyttja energi på ett bättre sätt än i dag?

Nu finns det ett nytt svar på den frågan: genom att lagra energi i saltvatten.
Den här lösningen används redan på Bergens flygplats i Norge, där ett kylsystem med en maximal uteffekt på 5 MW behövdes.
 
Det befintliga kylsystemet drivs i dag med en maximal uteffekt på endast 2,5 MW. Återstående 2,5 MW hämtas från en energilagringstank som består av plastceller som fyllts med saltvatten, och som används när extra kylning behövs på sommaren.
 
– Den mest uppenbara fördelen är att vi klarar oss med ett mindre kylsystem, som inte behöver kunna leverera kylning på maxnivå. Det ger lägre kostnader, lägre energiförbrukning och mindre underhållsbehov, säger civilingenjören Rune Teigland som konstruerade systemet.

Energi från 44 000 små plastceller

Teigland arbetar för COWI som ingick i projektdesignteamet för Terminal T3 på Bergens flygplats, med ansvar för bland annat brandsäkerhet, akustik och energi.
 
Men hur går det till att lagra energi i saltvatten? Här är en kort förklaring:
 
I det specifika systemet i Bergen lagras energin i 44 000 små plastceller som fyllts med en modifierad saltlösning. Cellerna mäter 50 x 25 x 3 centimeter och staplas på varandra i fyra vattenfyllda tankar som är 13 meter långa och 3 meter i diameter.
 
När vatten med en temperatur under fryspunkten leds igenom tankarna och vidare in i saltlösningen fryser lösningen, och energin lagras i cellerna. Om man sedan leder in vatten med en temperatur över fryspunkten smälter lösningen, vilket ger en kyleffekt.

En vanlig teknik på vingårdar

Den här processen – att ett ämne ändrar form mellan fast och flytande – kallas för fasomvandling. Det är ingen ny teknik: i flera århundraden har vinodlare i Europa placerat ut behållare med vatten mellan vinrankorna när det finns risk för frost. När vattnet börjar frysa släpper det ut värme omkring sig, vilket skyddar druvorna.
 
Det är dock betydligt ovanligare att tekniken används i moderna kylsystem, som på Bergens flygplats.
 
– Den här metoden gör att man kan spara mycket på energi- och driftskostnader, och vi ser en stor potential för användning i byggnader, till exempel datacenter och produktionsanläggningar, där man behöver hålla nere både temperaturen och koldioxidutsläppen. Den här metoden kan förändra hela kylbranschen, säger Rune Teigland.

Om kylsystemet på Bergens flygplats

  • Energin som lagrats i saltvattenbehållarna räcker för att köra systemet med full kapacitet i två timmar.
  • Och full kapacitet behöver sällan användas i Bergen – vanligtvis bara några timmar om dagen under sommaren.
  • I praktiken kan kylsystemet alltså vara i gång i flera dagar utan mekanisk kylning.
  • Flygplatsens kostnad för kylsystemet är ungefär 20 miljoner norska kronor.
  • Systemet sparar omkring 5 000 MWh per år, eller cirka 5 miljoner norska kronor, jämfört med ett traditionellt system.

Kontakta oss

Charlotte Holm
Group Media Relations Manager
Group Communication, Denmark

Tel: +45 56401989