Satsning på vindkraft behövs för att lösa energikrisen

2023-02-06

Andelen av de svenska hushållens disponibla inkomst som går till el var nästan 66 procent större 2022 jämfört med året innan. Detta trots en minskad elkonsumtion. För att vända trenden krävs snabba och storskaliga satsningar på vindkraft både på land och till havs.

– Att en allt större andel av hushållens disponibla inkomster över tid går till el är inte hållbart och pekar på behovet av att öka elproduktionen kraftigt. Elbehovet kommer att fördubblas under kommande decennium och produktionen måste följa efter genom att skyndsamt bygga ut havsbaserad vindkraft längs med Sveriges kusten, säger Pontus Haag, ansvarig för samhällskontakter på COWI i Sverige. 

Mellan 2015–2020 gick i genomsnitt 3,7 procent av de svenska hushållens disponibla inkomster till att betala för elkostnader. 2021 gick 3,8 procent till elkostnader. Under 2022 beräknas denna siffra landa på hela 6,3 procent. Det innebär att andelen är 65,7 procent större jämfört med 2021. Detta visar en rapport som COWI sammanställt. Enligt rapporten kommer sparsamma hushåll inte undan eftersom beräkningen har tagit hänsyn till en minskad elkonsumtion.

– Energikrisen får tydliga effekter på hushållsekonomin och företagens konkurrenskraft. Även om statligt elstöd kan hjälpa i stunden är det inte en lösning på ursprungsproblemet, säger Pontus Haag.

Hushållens kostnader för el ökade sammanlagt från 66 miljarder kronor år 2015, till 82 miljarder kronor under 2021, en ökning med drygt 24 procent. Under 2022 blir hushållens kostnad för el sammanlagt ungefär 144 miljarder kronor, en ökning med nästan 76 procent jämfört med året innan. 

Energimyndigheten anger i sin senaste rapport till regeringen att elanvändningen i Sverige kan fördubblas fram till 2035. I nuläget finns det enligt Svensk Vindenergi projekt i Sverige för att bygga havsbaserad vindkraft som väntar på att få tillstånd som motsvarar cirka 67 terawattimmar (TWh). Det kan jämföras med dagens totala elanvändning i Sverige på 140 TWh. 

– Vi behöver en energiomställning på samhällsnivå om vi ska kunna klara av den gröna omställningen vi står inför. Exempelvis finns det stor potential i att snabba på tillståndsprocesser inom havsbaserad vindkraft. Detta skulle öka elproduktionen på tre till fem år, vilket i sammanhanget är en nära framtid. i sammanhanget r, konstaterar Pontus Haag. 

Läs hela rapporten.

Kontakta oss

Pontus Haag profile picture

Pontus Haag
Head of Department
Communication, Sweden

Tel: +46 10 850 13 64