Den självkörande bussen – första steget mot en smartare, hållbar stad

Kristiansand i Norge har visat sig vara en bra testmiljö för självkörande fordon. Den första självkörande bussen har redan rullat här, och visionen är att alla fordon ska vara förarlösa år 2041. COWI har levererat flera av de utvalda idéerna för den framtida staden.

07.04.2017

Självkörande bilar, en bilfri stadskärna och ett av landets största campus/företagskluster för avancerad vårdteknik.  

Det är några av de framtidsvisioner som COWI har tagit fram på uppdrag av Kristiansands kommun i Norge.

Visionerna ingår nu i stadens 25-årsplan för stadsutveckling, men redan den här månaden blev en av dem verklighet när en självkörande buss från Acando gjorde sin premiärtur längs Kristiansands gator.

En perfekt testmiljö

Självkörande fordon har många fördelar, inte minst att de bidrar till mobilitet för kommunens åldrande befolkning så att de kan fortsätta att delta i stadslivet och utnyttja stadens resurser längre upp i åren, säger Tom Erik Carstensen, chef för COWI i Kristiansand.

Enligt honom är Kristiansand en precis lagom stor och bra planerad stad för att användas som testmiljö för självkörande bilar och bussar.

– På mindre orter är marknaden för liten, och större städer är ofta för komplicerade för att det ska fungera, säger han.

Dessutom har Kristiansand ett universitet med teknikinriktning (Universitetet i Agder, UiA) och många teknikföretag, bland annat inom mekatronik, vilket ger goda förutsättningar för utveckling av smarta lösningar för invånarna.

– Kristiansand kan verkligen bli en föregångare på området smarta städer – inte bara i Norge utan i hela Europa. Staden har goda förutsättningar för att uppnå en stor andel självkörande fordon inom en inte alltför avlägsen framtid. Det är viktigt att ta vara på möjligheten innan den försvinner, men på ett smart sätt, säger Tom Erik Carstensen.

En konkurrent till kollektivtrafiken?

När de självkörande bilarna inte används kommer de att parkeras utanför centret, något som kan frigöra mycket plats i stadskärnan – plats för fler cyklister och fotgängare, lekplatser, caféliv och andra trevliga inslag i stadsmiljön.

För att lösa alla framtidens utmaningar för Kristiansand inom transport och stadsplanering krävs dock mer än bara teknik, säger Eline Fredriksen, samhällsplanerare på COWI:

– I värsta fall kan självkörande bilar attrahera många som annars skulle åkt med kollektivtrafiken, och det skulle ju skapa mer trafik och trängsel, inte mindre. Självkörande bilar och bussar måste ses som ett (underlättande) komplement till kollektivtrafiken snarare än som en konkurrent, säger hon.

Visionen innebär att de förarlösa bussarna utrustas med gott om datorkraft så att färdvägarna i staden kan optimeras, vilket ökar flexibiliteten och gör att fler reser med kollektivtrafiken. Resor utanför staden görs med bil från en bildelningstjänst som användarna prenumererar på.

– Den självkörande minibussen som kör runt i Kristiansand är det första steget mot en smartare, mer hållbar stad. I framtiden vill vi bygga gröna mobilitetssystem där mobiltelefonen är vårt främsta transportmedel, säger Eline Fredriksen.
FAKTA

Urbanisering, en åldrande befolkning och effekterna av klimatförändringen är några av de största utmaningarna för Kristiansand i Norge. I januari 2017 gav kommunen COWI i uppdrag att bidra till stadens framtidsvisioner, och vid ett möte i stadshuset i februari presenterade COWI ett antal idéer.

Delade transporter, självkörande bilar, en bilfri stadskärna och ett campus/företagskluster för vårdteknik med en avancerad digital infrastruktur är några av de viktigaste visionerna för Kristiansand 2041.

PROJEKTINFORMATION

Läs mer här (på norska).
 

Kontakta oss

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018