Ny lösning skyddar stora byggnader mot skyfall

Den ökade risken för översvämningar som klimatförändringen innebär gör att kommuner söker efter nya sätt att hantera stora vattenmängder. För att möta det behovet har COWI och Grundfos konstruerat en ny pumpbrunn med förbiledning som sparar pengar och plats.

04.05.2017

En nykonstruerad pumpbrunn med förbiledning bidrar till att skydda stora byggnader och företag från översvämningar, och möter samtidigt den ökande efterfrågan på klimatsäkring hos danska kommuner och företag.

– En pumpbrunn med förbiledning sparar pengar och tar inte mycket plats jämfört med de regnvattenbassänger som byggs på allt fler platser i takt med att skyfall blir vanligare. Det är speciellt i städer som bassängerna inte är någon bra lösning – de är så stora att det kan vara svårt att hitta plats för dem, säger COWIs projektledare Jesper Valentin Nielsen.

När ett skyfall drar in startar pumpen och skyddar därmed byggnaden från att vatten tränger in i källaren, och även mot bakflöde från avloppssystemet. Det ger nya möjligheter att skydda till exempel stora affärslokaler, skolor och bostadsföreningar i tättbebyggda områden, utan att färskvattenförsörjningen påverkas. Hittills har den nya lösningen installerats i en skola och ett stort datacenter i Köpenhamn.

Från 2-3 liter till 120 liter per sekund

Inspirationen till pumpen kom från de liknande lösningar som finns för enfamiljshus, där en bakvattenanordning kombineras med en brunn så att regnvatten kan pumpas ut i avloppssystemet under tryck. Det här innebär att vattnet inte behöver stängas av efter en översvämning – och ännu viktigare: skolor, företag och till exempel bostadsrättsföreningar slipper störningar på grund av skyfall.

Den modell som används i enfamiljshus kan pumpa 2-3 liter vatten i sekunden, medan den nykonstruerade pumpbrunnen klarar av cirka 120 liter per sekund.

– I princip kan vår lösning byggas ut för ännu större vattenmängder om det behövs. Det kan verka dyrt, men inte om man jämför med kostnaden för de skador från upprepade översvämningar som till exempel drabbat Lergravsparkens skola på Amager, säger Nielsen.

Ortofoton av tidigare översvämningar

Lösningen kräver detaljerad information om hur stora volymer brunnen och pumparna ska kunna hantera. Då behövs kunskap om förhållandena på platsen och om hur en översvämning där kan utvecklas, säger Klaus Gerhard Hansen från Grundfos:

– Här har vi verkligen haft god hjälp av COWI. De har inte bara expertkunskaper om översvämningsskydd för byggnader, utan kan dessutom räkna ut hur och hur mycket en översvämning kommer att utvecklas på en viss plats, säger han.

Kontakta oss

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018