Foto: Marléne Bagleborn/COWI

SPECIALISTEN SOM SÄKRAR SKYDDSRUMMEN

2022-04-22

Intresset för beräkningar och betongkonstruktioner har gjort Ulrik Hoffmann till specialist på skyddsrum. Efter att i flera år ha stött på fastighetsägare och byggentreprenörer med ibland bristfälliga kunskaper inom området har medvetenheten nu ökat enormt.

Tidigare har de flesta av oss passerat skyltarna med den blåa triangeln mot orange bakgrund utan att närmare reflektera över dem. Men världsläget har förändrats och nu är vi många som kollat upp var vårt närmsta skyddsrum finns.

— I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum. De kan användas exempelvis som förråd, cykelgarage och gym men alla ska kunna ställas i ordning inom 48 timmar. När jag är ute på uppdrag kan det ibland vara svårt att komma in i skyddsrummen. Många fastighetsägare saknar kunskap om vad det innebär att ha ett i sin fastighet. Men det förändrade läget i omvärlden har gjort att medvetenheten ökat enormt, säger Ulrik Hoffmann, byggnadskonstruktör på COWI och skyddsrumssakkunnig med kvalificerad behörighet hos MSB.

På COWI arbetar Ulrik bland annat som specialist, projektledare och kontrollansvarig. Sedan 2015 har han i olika omfattning jobbat med skyddsrum.

De svenska skyddsrum som finns idag har plats för cirka 7 miljoner människor och de flesta nya som byggs är så kallade ersättningsskyddsrum. När en fastighet utrustad med skyddsrum rivs ska skyddsrummet ersättas med nytt. Däremot byggs det inte nya i takt med befolkningsökningen.

— För ett par decennier sedan fick fastighetsägare bidrag från staten när de byggde nya skyddsrum men det ges inte längre. Samtidigt förtätas våra städer och antalet skyddsrum har inte hängt med, säger Ulrik.

VIKTIGT ATT KOMMA IN TIDIGT I PROCESSEN

Som skyddsrumssakkunnig anlitas han exempelvis när ett skyddsrum ska byggas om eller få ett nytt användningsområde.

— Alla byggnadskonstruktörer kan projektera skyddsrum men att granska handlingar och beräkningar och kontrollera arbetsutförande på plats kan bara göras av en skyddsrumssakkunnig. Byggentreprenörer vet inte alltid vad som gäller så det är viktigt att vi inte kommer in för sent i processen. En bra dialog mellan mig, beställaren och projektören brukar leda till ett lyckat resultat, säger Ulrik.

Kontakta oss

Ulrik Hoffmann
Structural Senior Specialist
Buildings, West, Sweden

Tel: +46 708 14 39 39