Sprängsten skapar nya banor på Grönland

17 miljoner kubikmeter sten ska sprängas bort för att göra plats för nya, längre start- och landningsbanor på Grönland. Sprängstenen återanvänds till tre nya banor och skyddar mot effekterna av klimatförändringen. COWI har valts ut som primär konsult.

28.08.2017

Utbyggnaden av flygplatserna i Nuuk och Ilulissat på västra Grönland och uppförandet av en ny inrikesflygplats vid Qaqortoq i söder förväntas främja den ekonomiska utvecklingen och turismen i landet.

Att bygga flygplatser i ett land där det finns berg överallt, permafrosten smälter och upp till 240 meter höga isberg drar förbi och skapar stora vågsvall kräver mångårig erfarenhet av flygplatsprojekt och dessutom "bergsäker" kompetens.

Återvunnen sprängsten skyddar klimatet

Vid alla tre flygplatserna används grus och sten från sprängningarna som fyllnads- och ytmaterial på banorna. På så sätt minskar behovet av tunga, långväga transporter, och materialet kan också användas för klimatskydd.

– I Ilulissat har permafrosten börjat tina och dra sig tillbaka. Det gör att vi måste utgå från att marken som är stenhård vintertid kan bli mjuk, nästan flytande, under somrarna. Genom att använda den sprängsten som blir över kan vi skapa underlag vars egenskaper inte varierar så mycket med temperaturen, säger projektledaren Gregers Hildebrand.

En annan klimatrelaterad utmaning är de stora isberg som flyter förbi i havet precis utanför Ilulissat-flygplatsen. Här arbetar COWI med att ta fram en kustskyddslösning som ska skydda flygplatsen mot mycket stora vågor – en del kommer från Kanada, en del från isfälten som virvlar runt och bryts sönder så att enorma vågor byggs upp.    

Ilulissat-flygplatsen ligger precis vid kusten, och för att start- och landningsbanan ska kunna förlängas från 845 till 2 200 meter måste man spränga bort fem miljoner kubikmeter sten. Det motsvarar 100 fotbollsplaner med sten som staplats till 10 meters höjd.

De bästa experterna skrider till verket

Start- och landningsbanan på Nuuk-flygplatsen ska förlängas från 950 till 2 200 meter, och orten Qaqortoq får en helt ny flygplats med en start-/landningsbana på 1 500 meter.

– De här tre flygplatsprojekten är väldigt spännande. Miljöerna och klimatet på Grönland skapar minst sagt komplexa utmaningar. COWI måste ta hjälp av alla våra bästa experter på många olika områden, från hela världen, säger Gregers Hildebrand.   

Teamet kommer bland annat att bestå av experter på geoteknik, el och hydrologi, samt ingenjörer med erfarenhet av flygplatsprojekt och stenhantering.

Dessutom samarbetar COWI med det Grönlandsbaserade konsultföretaget Masanti A/S som bidrar med lokalkännedom.

Fakta om projektet

 • Start- och landningsbanorna utgör den första delen av projektet. Vad gäller design av flygplatsbyggnaderna har förhandsurvalet precis inletts.
 • I och med utbyggnaderna kommer de två flygplatserna i Nuuk och Ilulissat att kunna ta emot Airbus A330 och andra flygplan i samma storleksklass, med upp till 300 passagerare.

PROJEKTINFORMATION

Primär konsult:

COWI A/S

Underkonsult:
Masanti A/S

KUND:
Kalaallit Airports A/S

COWIS TJÄNSTER:

 • Design av start-/landnings-/taxibanor och plattor

 • Tekniska installationer för kommunikation och meteorologi

 • Belysning

 • Dränering

 • Beredning av marken utanför flygplatsen

 • Anbudshandlingar 

  Kontakta oss

  Søren Kragh Pedersen
  Head of Group PA & PR
  Communication, Denmark

  Tel: +45 2025 7018