Studenter utvecklar innovativa klimatlösningar i danskt stadsutvecklingprojekt

2019.07.08

I COWIs program för sommarjobbande studenter, COWI Try, ska 34 deltagare från Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien vara med och utveckla innovativa klimatlösningar för ett av de just nu största stadsutvecklingsprojekten i Nordeuropa, Holmene, i industriområdet Avedøre Holme.

Hur kan energiproduktionen från Green Tech Island, en toppmodern spillvattenanläggning som ska placeras på Holmene, förse över 150 000 hushåll i och utanför Hvidovre med grön energi? Och hur ska kustområdet runt öarna utvecklas för att både klimatsäkra industriområdet mot framtida översvämningar och stödja den biologiska mångfalden i området?

Det är några av de utmaningar som studenterna ska hitta lösningar på under det sex veckor långa sommarjobbsprogrammet COWI Try. Samtidigt som de får möjlighet att pröva sina kunskaper genom att samarbeta med erfarna ingenjörer och andra experter på COWI i Skandinavien och Storbritannien i pågående kundprojekt, ska de tillsammans tänka ut förslag till lösningar för hållbara initiativ inom det stora stadsutvecklingsprojektet Holmene.

Potential för realiserbara lösningar

COWI-koncernens HR-chef, Thomas Hall, sticker inte under stol med att sommarjobbprogrammet är en möjlighet att upptäcka nya talanger till verksamheten:

- COWI har gott rykte som arbetsplats bland ingenjörer, och i fjol rekryterade vi över 1 000 nya medarbetare till våra kontor runt om i världen. Som alla andra i branschen märker vi också att kampen om talangerna är intensiv. Därför har vi under de senaste åren investerat i en rad interna och externa program, som ska bidra till att både locka nya talanger och utveckla våra egna, säger han och fortsätter:

- COWI Try har visat sig vara en stor framgång, där studenterna får massor av praktisk träning, samtidigt som de får utveckla sin kreativitet i ett komplext innovationsprojekt. De kommer med de senaste teoretiska kunskaperna från universiteten i Skandinavien och Storbritannien, samtidigt som de inte känner till samma begränsningar i den praktiska problemlösningen som sina erfarna kollegor på COWI. Och så vet vi att de brinner för att göra skillnad i världen. Sammantaget skapar det en spännande innovationskraft – som har inspirerat till reellt realiserbara lösningar efter att programmet avslutas.

Nya perspektiv från studenterna

Det är potentialen för alternativa perspektiv på lösningar som lockar Hvidovre kommun, som står bakom Holmene-projektet.

- Vi har en lång rad ingenjörer och arkitekter som är inblandade i förverkligandet av Holmene. Men det är ändå enormt intressant att höra hur en rad teoretiskt duktiga men praktiskt oerfarna studenter, utan förutfattade meningar, anser att vi kan uppfylla vår vision om Holmene som Nordeuropas största, mest innovativa och gröna industriområde, säger Gert Nelth, direktör för kultur, miljö och tillväxt i Hvidovre kommun.

- Vi tror mycket på att skapandekraften kommer såväl i yrkesmässiga som personliga tvärsnitt. Och just i samband med utveckling av innovativa klimatlösningar har vi som samhälle behov av hjärnkapacitet och kreativitet från alla håll, säger han.

Fakta om COWI Try

 • COWI Try är COWIs sommarjobbsprogram för studenter i Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien
 • Sommarjobbprogrammet har funnits sedan 2012
 • 34 studenter deltar i årets program som är sex veckor
 • Deltagarna lägger 70 procent av tiden på sommarjobbet på COWI och 30 procent på innovationsprojektet inom COWI Try
 • Årets innovationsprojekt handlar om Holmene: Utökningen av Avedøre Holme, i Danmark, med nio konstgjorda öar.

Fakta om Holmene

 • Avedøre Holme, Danmarks största industriområde, utökas med 9 konstgjorda öar
 • Första spadtaget tas 2022, området utvecklas fram till 2040
 • Holmene utvecklas i etapper, och den första holmen väntas vara klar 2028
 • Utfyllnaden av Holmene görs med hjälp av 26 miljoner kubikmeter överskottsjord från byggprojekt i Köpenhamn, bland annat från tunnelbanebygget
 • Holmene skapar plats för upp till 380 nya företag och 12 000 nya jobb
 • Holmene beräknas bidra med upp till 7,2 miljoner euro i ekonomisk tillväxt
 • Holmenes ”Green Tech Island” ska alstra energi (elektricitet och värme) till 150 000 hushåll i Köpenhamnsområdet, och därmed täcka 10 procent av huvudstadens energiförbrukning
 • Holmene ger ett tillskott på 700 000 m² stadsnära natur, däribland 17 km ny kustlinje, och fungerar som huvudstadens nya rekreationsområde

Kontakta oss

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018