Bild: Semrén & Månsson och Tyréns

Tillbyggnader gör Skaraborgs sjukhus nytt och modernt

2019-12-18

Just nu pågår bygget av de 67 000 kvadratmeter stora tillbyggnaderna på Skaraborgs sjukhus. Det ska bli två nya fastigheter för bland annat psykiatri, akutmottagning, IVA och operation. COWI har ansvarat för konstruktionen av byggnaden där bland annat den nya akutmottagningen ska ligga.

Teknikutvecklingen ställer nya krav på dagens sjukhus. De gamla fastigheterna räcker inte längre till och därför behövs nya moderna lokaler.

Att rusta upp och bygga ut ett sjukhus ställer höga krav på planering och logistik. Under planeringen har Västfastigheter lagt stor vikt vid samråd med personal inom Skaraborgs sjukhus för att gemensamt finna de bästa lösningarna till de nya lokalerna.

Den största tillbyggnaden sedan sjukhuset byggdes

Byggnationen är den största tillbyggnaden som gjorts sedan sjukhuset byggdes 1967–73. Projektet omfattar två separata fastigheter som byggs på västra sidan om befintligt sjukhus, och binds samman på mitten i det som kommer att bli den nya akutentrén. Den norra, något mindre, fastigheten kommer att samla delar av psykiatrins verksamheter med både akutvård, dagvård och heldygnsvård.

I den byggnad som COWI arbetar med planeras en ny akutmottagning, akutröntgen och ambulansinfart, ny operationsavdelning med anslutande sterilcentral, intensivvårdsavdelning samt pre- och postoperativa avdelningar.

COWI har arbetat med projektet sedan 2015 och uppdraget har omfattat konstruktion och markprojektering.

– Det är ett komplext projekt som handlar om hur framtidens sjukvård ska planeras och utformas. Det är ett modernt sjukhus som byggs, där många verksamheter ska samsas och det är viktigt att ta hänsyn till utrustning som kommer finnas om fyra år, så det har varit viktigt att vara flexibel. Det är riktigt roligt att byggnationen är igång och att vi börjar se resultatet av det vi har projekterat, säger Elias Fritzon, disciplinledare på COWI.

Västfastigheter genomför uppdraget i samarbete med byggentreprenör ByggDialog. Sjukhusets nya tillbyggnader beräknas vara klara år 2023.


Kontakta oss

Elias Fritzson
Structural Specialist
Buildings, West, Sweden

Tel: +46 723 85 17 21