Tungt lyft när ny träbro sattes på plats

11.04.2019

Nyligen sattes den sextio meter långa träbron över Härlövsängaleden i Kristianstads kommun på plats. Bron är en trespanns bro som byggts ihop vid sidan av och sedan lyfts på plats. Även om träkonstruktionen är relativt lätt så är det en komplicerad uppgift att med millimeternoggrannhet passa in lagersmidena mellan betong och träplatta samtidigt som den 60 ton tunga plattan kränger i luften.

Se film från brolyftet

Video: Kristianstads kommun

Träbroar är en specialitet hos COWI

Träbroar är både konstverk och byggnadsverk, något som COWI har specialistkunskap kring. Träbron över Härlövsängaleden är den senast framtagna bron där COWI har ansvarat för brons överbyggnad vilket innebär en stor del kommunikation med underbyggnadskonstruktören för att få det hela att hamna rätt.

Brokonstruktionen består av en tvärspänd träplatta som byggs upp av flera limträbalkar i bredd. Dessa spänns sedan ihop i brons tvärled med hjälp av stag för att skapa en samverkande platta. Den här typen av bro lämpar sig för både vägtrafik som gång- och cykeltrafik.

Tekla modell: COWI

Kontakta oss

Sven-Erik Svensson

Sven-Erik Svensson
Vice President
Civil Structures, Sweden

Tel: +46 10 850 14 19