Två COWI-broar nominerade vid The Structural Awards

Inderhavnsbroen i Danmark och Destructor-bron i Storbritannien har nominerats till Storbritanniens mest ansedda pris inom byggteknik.

02.08.2017

The Structural Awards delas ut en gång om året i Storbritannien för att uppmärksamma byggnadsingenjörer för deras innovationsförmåga och kreativitet, och för att visa upp de senaste och mest avancerade projekten från hela världen.

2017 var det 50:e året för The Structural Awards. Under ett halvt sekel har priset används för att ge erkännande till det viktiga bidrag som byggnadsingenjörer tillför i bebyggda miljöer – allt från spektakulära landmärken till små, lokala projekt. Att belönas med det här berömda priset är ett bevis på kompetens i världsklass. Vi är mycket glada över att två COWI UK-projekt nominerats till priset.

Inderhavnsbroen i Köpenhamn nominerades i kategorin för gångbroar, där man uppmärksammar utmärkt design av gång- och/eller cykelbroar och andra lätta brokonstruktioner.

Destructor-bron i Bath i Storbritannien nominerades i kategorin för vägbroar, där man uppmärksammar utmärkt design av motor- och/eller järnvägsbroar.

En ny bedömningsprocess infördes 2017, med en panel ansedda domare som oberoende av varandra granskade och satte poäng på alla nomineringar som skickats in. De nomineringar som fick högst poäng utvärderades sedan av en "sittande panel" som fastställde den slutliga nomineringslistan. Därefter kontrollerades att det inte förelåg några intressekonflikter mellan enskilda domare och de nominerade projekten, innan en slutlig domarpanel valde ut vinnarna i varje kategori.

Domarnas beslut grundades på byggteknikens kvalitet i projektet: kreativitet, innvovation, elegans och detaljarbeten i konstruktionen, samt vilka hållbara tekniker och metoder som använts. Självklart beaktades även projektets värde – såväl ekonomisk lönsamhet och det faktiska värdet som icke-finansiella värdeindikatorer.

Vinnarna tillkännages vid en ceremoni i London i november. Håll utkik efter nyheter om hur det gick för våra projekt!

Några tidigare COWI-projekt som fått Structural Awards

Schuman Bridge – belönades 2015 i kategorin för motor- och järnvägsbroar
Greenwich Reach Swing Bridge – belönades 2015 i kategorin för gångbroar
Castle Green Footbridge – belönades 2013 i kategorin för små projekt (med beröm)
West Gate Bridge – belönades med Supreme Award for Structural Engineering 2012
West Gate Bridge – belönades 2012 i kategorin för Structural Heritage
Compiègne Bridge – belönades 2012 i kategorin för motor- och järnvägsbroar

PROJEKTINFORMATION

Mer information om The Structural Awards finns här.

Kontakta oss

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018