Foto: 3XN AS

Två händer kommer att ta emot barn, ungdomar och gravida kvinnor

Att skapa världens bästa barnsjukhus för barn, ungdomar och deras familjer. Det här är visionen för det nya barnsjukhuset i Köpenhamn. COWI är kundkonsult. Nu har den vinnande designen offentliggjorts.

2017-09-01

Det nya barnsjukhuset i Köpenhamn kommer att ha ett särskilt kännetecken ­ en byggnad som är formad som två händer, som samlar alla barn, ungdomar och gravida kvinnor under ett och samma tak samtidigt som man kan ta hand om hela familjen.

Arkitektbyrån 3XN A/S har tagit fram den vinnande ritningen, ”Playfully Logical”, och ambitionerna är högt satta för det nya sjukhuset: Att revolutionera upplevelsen före, under och efter behandling. Den nya byggnaden bildar ett ramverk där familjer kan vara tillsammans, vilket hjälper dem att behålla en känsla av vanlig vardag.

På barnsjukhuset i Köpenhamn kommer specialisterna till barnen, ungdomarna, de gravida kvinnorna och deras familjer ­ inte tvärtom. Barns lek kommer att integreras i alla behandlingar och i hela processen.

”Barn slutar inte leka för att de blir sjuka och på barnsjukhuset i Köpenhamn kommer vi att ge möjlighet till lek. Jag tycker om symboliken i de två händerna, eftersom vi vill erbjuda ett par trygga händer till människor som befinner sig i svåra situationer. På barnsjukhuset i Köpenhamn ska vi hjälpa familjer och patienter att leva som vanligt i den mån det är möjligt samtidigt som de behandlas, vilket är väldigt viktigt för oss”, säger ordförande för regionstyrelsen, Sophie Hæstorp Andersen.

Huvudstadsregionen i Danmark har bidragit med 1,4 miljarder danska kronor till projektet. Ole Kirks stiftelse har skänkt 0,6 miljarder danska kronor.

Om barnsjukhuset i Köpenhamn

Byggnaden kommer att omfatta 58 000 m2 fördelade på nio våningar

Vision och designprinciper

Ritningen presenterades på universitetssjukhuset i Köpenhamn den 23 augusti 2017. 3XN har tagit fram förslaget i samarbete med Arkitema Architects K/S, NIRAS, Architect Kristine Jensens Tegnestue och Rosan Bosch.

Man har utgått från fem designprinciper som vägledning för både byggnaden och organisationen:

 • Integrerad lek
 • Utformad för vardagslivet
 • Se, fråga, tillåta
 • Den goda vårdresan
 • Tydliga zoner och lätt att hitta.

När sjukhuset öppnar 2024 kommer det att finnas:

 • 176 rum för barn, ungdomar och deras familjer
 • 43 sängplatser för vuxna
 • 15 operationssalar
 • 14 förlossningsrum
 • 50 vårdplatser för pre- och postoperativ vård
 • 18 vårdplatser för dagvård för barn och ungdomar
 • 57 rum för öppenvård av barn och ungdomar
 • 30 rum för öppenvård av vuxna
 • 1 diagnostiskt centrum.

COWI är kundkonsult under hela projektet, däribland designfaser, genomförande, leverans och inspektioner.

Kontakta oss

Charlotte Holm
Group Media Relations Manager
Group Communication, Denmark

Tel: +45 56401989, Mobile: +45 41761989