Foto: Caroline Berg

Upprustning av Kulturhuset med närvaro och engagemang i fokus

2020-11-24

Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels torg i Stockholm är en byggnad många har en relation till. Huset är en knutpunkt för Stockholms kulturliv och passeras av många som besöker city. Efter en upprustning och projektering som pågått i ett par år slog portarna återigen upp i september.

Kulturhuset och Teaterhuset byggdes mellan åren 1968 och 1974, och har ett högt kulturhistoriskt värde.

— Det är viktigt att ta hänsyn vid renoveringen av en kulturhistorisk byggnad, exempelvis måste alla material motsvara det ursprungliga. En antikvarie har hjälp oss vid frågor om kulturvärdena, säger Helene Hanssens på COWI Projektbyrån som projektlett upprustningen och de förberedande arbetena.

Helene Hanssens på COWI Projektbyrån som projektlett upprustningen av Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels torg i Stockholm

 

Upprustningen har handlat om att uppdatera de tekniska installationerna men även ytskikten har renoverats. Huset har fått ett nytt besökscenter och den ursprungliga konsten har renoverats och lyfts fram.

Foto: Caroline Berg

 

Projektet har bjudit på en hel del utmaningar. Sanering av asbest visade sig bli mycket mer omfattande än man först trott och många av de befintliga installationerna saknades på ritningarna. När den nya hissmotorn skulle lyftas på plats fick den flygas upp på taket med en helikopter och på fasaden mot Sergels torg har en ny stor digital skylt uppförts.

— I så här stora projekt är det jätteviktigt att ha ett tätt samarbete med såväl kund som andra intressenter. Vi har haft en nära dialog med Fastighetskontoret vid Stockholm stad som är vår kund men även Stadsteatern har varit mycket involverade. Dessutom har vårt samarbete med entreprenören bidragit till ett lyckat projekt, säger Helene Hanssens.

I entrén vid Sergels torg välkomnas nu besökare av värdar och digital information i det nya besökscentret. Där finns även utställningsytor, ett vegetariskt café och biljettförsäljning. Rum för barn har fått ny inredning och ett nytt skyltsystem inne i lokalerna skapar ett enhetligt intryck och underlättar för besökare.

Hållbarhet har varit en viktig del av projektet. De nya systemen för bland annat värme och ventilation är energieffektiva och ger en bättre arbetsmiljö. Cirka 163 ton asbest och 814 kilo PCB har sanerats och i arbetet med ombyggnaden har det funnits ett tydligt hållbarhetstänk.

— Att jobba med hållbarhet är en självklarhet för oss och för våra kunder. I det här projektet var det väldigt roligt att vi uppnådde vårt mål att miljöcertifiera byggnaderna till BREEAM In-Use nivå Good, säger Helene Hanssens.

 

Kontakta oss

Helene Hanssens
Projektledare
Stockholm AVD 1, Sweden

Tel: +46 702 09 30 07