3D-design revolutionerar urban dränering

3D-design och animationer används i allt högre grad för att skapa en översikt över och fatta beslut om svåra byggprojekt. På lång sikt kommer grävmaskiner att arbeta direkt utifrån en 3D-modell, säger Jacob Gøtterup, ingenjör på COWIs avdelning Vatten och natur.

18.05.2017

Vad ska man göra när man försöker övertyga berörda tjänstemän på kommunen om att det är nödvändigt att stänga av en central korsning hela helgen därför att man måste flytta ett avloppsrör?

3D-animeringar används för att visa komplexiteten i nedgrävda rör och kablar, vilket innebär att alla parter runt bordet snabbt kan bekanta sig med utmaningarna i framtida grävarbeten.

Ingenjören Jacob Gøtterup erbjuder konsulttjänster vid omlokalisering av infrastrukturnätverk i COWI Water and Nature.

"3D-animationer är en stor fördel när vi ska förklara uppgiften som ligger framför oss”, säger Jacob Gøtterup.

Jacob Gøtterup har en civilingenjörsexamen från Ingenjörshögskolan i Århus, och en masterexamen i miljöteknik från Danmarks tekniska universitet. Han började på COWI 2010 och hans främsta uppgift är att ge kunder råd om omlokalisering av infrastrukturnätverk.

Inom det här området har 3D-design och 3D-animationer visat sig vara mycket värdefulla verktyg.

Ett användarvänligt verktyg

Jacob Gøtterup nämner ett aktuellt exempel från Odense där en spårväg håller på att byggas.

För att göra plats för spårvägen måste avloppsrör under en centralt belägen korsning flyttas och för att göra plats för grävarbetet ansöker entreprenören och de två COWI-konsulterna om tillstånd från kommunen att stänga av korsningen under två helger.

"Kommunen vill inte stänga av korsningen så länge eftersom det skulle förorsaka trafikproblem. Men med 3D-animationer gick det verkligen att visa alla hur många olika vatten-, avlopps- och fjärrvärmerör osv. som ligger gömda under jord. Oavsett yrkesbakgrund kunde alla runt bordet inse omfattningen av och förstå uppgiften som låg framför oss”, säger Jacob Gøtterup.

Kommunen beviljar tillstånd att stänga av korsningen.

Jacob Gøtterup förklarar att 3D-design också är enastående när det handlar om att i förväg identifiera eventuella komplikationer som kan uppstå vid grävarbeten.

"När man planerar ett mycket komplicerat grävprojekt, som spårvägen i Odense, hjälper 3D-animationer till så att man kan se vad det finns för viktiga korsningar under jord. Det gör att det blir enklare att, tillsammans med andra ägare av infrastruktur, vare sig det är fjärrvärmeleverantörer eller TDC, besluta vilka rör som måste flyttas och vilka som kan ligga kvar”, säger han.

Maskiner får hjälp av 3D-teknik

Potentialen för 3D-teknik i byggprojekt kommer att visa sig när alla entreprenörsmaskiner kan arbeta direkt utifrån information som används i modellerna, understryker Jacob Gøtterup.

"I framtiden kommer vi att kunna skapa en 3D-modell av ett visst grävprojekt och sedan mata in en datafil i grävmaskinen. Därefter gör maskinen allt grävande enligt instruktionerna i animationerna. Det kommer att minska antalet grävtimmar, antalet fel och det i sin tur antalet personer som arbetar på platsen. Det kommer att spara både tid och pengar”, säger han.

Kontakta oss

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018