Urban utveckling kan skapa jobb inom jord- och skogsbruk

Att använda mark runt städer på ett eftertänksamt sätt är en viktig del av hållbar urban utveckling. Anna Ternell och Bodil Elmqvist, seniora hållbarhetsstrateger på COWI, kommer att delta i två internationella klimatkonferenser för att dela med sig av sina kunskaper i det här ämnet.

2017-10-30

Hållbar urban utveckling handlar inte bara om stadskärnorna. Det handlar också om att generera möjligheter för fördelaktiga samspel mellan städerna och de stadsnära områden som omger dem.

Det här blir ett av huvudbudskapen från COWIs specialister på Climate Innovation Summit som arrangeras i Milano den 30 och 31 oktober samt på COP23 i Bonn den 7 november. COP23 är del av FN:s klimatpanel (UNFCCC). Politiker, beslutsfattare samt privata och offentliga aktörer från hela världen kommer också att närvara.

I samband med konferensen i Bonn kommer Anna Ternell och Bodil Elmqvist att hålla ett rundabordssamtal på temat stadsnära skogs- och jordbruksutveckling i hela Norden. Diskussionen kommer att genomföras under ledning av Nordiska ministerrådet.

På konferensen i Milano ska Anna Ternell delta i en expertpanel och hon kommer att presentera projekt som rör hållbar stadsnära markanvändning – projekt som hon driver i samarbete med Göteborgs stad, Malmö stad, universitetet i Köpenhamn, CNR Bologna, Chalmers Tekniska Högskola och Västra Götalandsregionen.

”Det är givande att delta i dessa sammanhang och jag ser fram emot stimulerande samtal och att få kontakt med potentiella framtida samarbetspartner från olika städer i Europa”, säger Anna Ternell.

Samspel mellan stad och glesbygd kan skapa jobb

Ett exempel på fördelaktiga samspel mellan städerna och de stadsnära områdena är möjligheter till jobbskapande inom jord- och skogsbruk. Ett projekt för hållbar stadsnära markanvändning är för närvarande under utveckling i fyra kommuner, däribland Göteborg.

Det är Anna Ternell som leder projektet, i nära samarbete med regionen, Chalmers och Business Region Gothenburg.

”Hållbar markanvändning kan bestå av många olika komponenter, men i Göteborgsprojektet har vi valt att fokusera på stadsnära skogs- och jordbruksutveckling med koppling till gröna affärsmodeller och social hållbarhet, och det är startpunkten för mitt deltagande i klimatkonferenser”, säger hon.

Göteborgs stad har en unik möjlighet att planera för hållbar markanvändning i och kring stadskärnan, eftersom de äger 70 procent av marken och projektet har ett stabilt politiskt stöd.

Vid årsskiftet hade tre av fem steg i det pågående projektet kring Göteborg genomförts i form av en affärsmodell för stadsnära utveckling samt en vitbok och ett policyförslag för hur ett samarbete mellan kommunen och privata aktörer kan bli framgångsrikt.

”Det är kommunerna som bildar partnersamarbeten med aktörer som vill hyra mark för odling eller skogsbruk och detta sker på ett sätt som gynnar alla inblandade. På det viset gynnas också kommunens invånare, i form av möjligheter till jobb”, säger Anna Ternell.

Om Climate KIC

  • Projektet för hållbar stadsnära markanvändning i fyra kommuner, däribland Göteborg, finansieras av Climate KIC, Europas största paraplyorganisation för privata och offentliga samarbeten rörande innovation och klimat.
  • Climate KIC bildades 2010 av Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) och består av ett stort antal företag (t.ex. COWI), universitet och offentliga organ, t.ex. kommuner.
  • Climate KIC är ett EU-organ med syfte att generera hållbar tillväxt genom att arbeta med frågor som klimatförändring och klimatanpassning. 

Kontakta oss

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018