Vi stör en geotekniker

2022-11-22

COWIs fältgeotekniker och handläggande geotekniker har ett unikt samarbete och tillsammans gör de markundersökningar inför stora byggen, till exempel av hållfasthet i lera.  Men vad gör en fältgeotekniker? För att få svar på den frågan har vi stört Hampus Rydén, Fältgeotekniker på COWI i hans arbete.

Kontakta oss

Fabian Bengtsson
PR Specialist
Communication, Sweden

Tel: +46 108502427