Visualiseringar bidrar till att klimatanpassa Malmö

2018-05-15

I ett unikt samarbete med Lunds universitet bidrar COWI till att klimatanpassa Malmö. Arbetet ingår i ett EU-projekt och uppmärksammades nyligen i ett seminarium där miljöminister Karolina Skog medverkade.

Området Sofielund i södra Malmö är hårt drabbat av översvämningar på grund av kraftig nederbörd. Forskare på Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) vid Lunds universitet har tittat närmare på lösningar som tar hand om den ökade mängden regn genom att härma naturliga system, så kallade blågröna lösningar. COWI har bidragit genom att skapa bilder och visioner för hur området skulle kunna se ut.

– De här forskarna är väldigt innovativa i sitt sätt att använda bilder som redskap inom den akademiska världen, vilket öppnar för nya möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen med tätare samverkan mellan praktik och akademi. Vi är mycket glada över samarbetet som även varit utvecklande för oss på COWI, säger Bodil Elmqvist, tidigare forskare vid Lunds universitet och i dag hållbarhetsstrateg på COWI och uppdragsledare i projektet.

Projektet har identifierat lösningar som efterfrågas av lokala aktörer för att nå olika typer av mål, till exempel minskad översvämningsrisk och ökad trivsel i området. I förlängningen kan resultaten användas när beslut tas om att implementera de blågröna lösningarna i stadsdelen. Exempel på blågröna lösningar är dagvattendammar, gröna tak och väggar samt regnträdgårdar.

Uppdraget har bland annat finansierats av EUs klimat- och innovationsfond, Climate-KIC. I slutet på april uppmärksammades rapporten vid seminariet "Klimatanpassning i den gröna staden" som anordnades av Lunds universitet. Isa Hilldetun, landskapsarkitekten på COWI, var en av dem som designade bilderna och hon ser stora möjligheter framöver.

– Seminariet visar på engagemanget och kunskapsbredden som finns i dessa frågor. COWIs inspirerande illustrationer över kreativa sätt att arbeta med blågröna lösningar bidrar till att ta steget vidare och verkligen använda sig av den kunskap vi redan har in i praktiska dagvattenprojekt både på privat och offentlig mark, säger Isa Hilldetun.

Miljöminister Karolina Skog medverkade på seminariet och uttryckte på scen att det är dags att det händer mer på området:

– Det finns mycket kunskap kring naturliga blågröna ekosystem, det är nu dags att implementera den kunskapen in i verkligheten. Det är dags att gå från konferens till action.

Länk till rapporten Blågröna lösningar i Sofielund

Kontakta oss

Nanna Wang Carlsen
Group Brand & Employer Brand Manager
Communication, Denmark

Tel: +45 56404295