Anne Harris

TYP AV STYRELSELEDAMOT:

Styrelsemedlem

FÖDELSEÅR:

1960

NATIONALITET:

Norska

UTBILDNING:

Civilingenjör i ekonomi, ekonomi och management

MEDLEM I STYRELSEN SEDAN:

2021

LEDANDE BEFATTNINGAR

CFO, Statkraft

YRKESERFARENHET:

 • 2019- CFO, Statkraft
 • 2014-2019 CFO och vice VD, Finance & Business Management, Multiconsult
 • 2012-2013 tillförordnad VD, Entra Eiendom
 • 2010-2013 CFO, Entra Real Estate
 • 2010-2010 Chef för Human Resource & HSE, Norsk Hydro
 • 2007-2010 vice verkställande direktör, Norsk Nydro
 • 2004-2007 Senior Vice President, chef för Corporate Financial Reporting & Performance, Norsk Hydro
 • 2002-2004 Chef för planering & prestationsledning, olja & energi, Norsk Hydro
 • 2001-2002 Finansdirektör, E&P International, Norsk Hydro
 • 1997-2000 Administration och personalchef, Total Norge
 • 1997-1997 Avdelningschef, Finansiell systemutveckling, Totalt Norge
 • 1989-1996 Chef för budget- och kontrollavdelningen, Norge
 • 1985-1989 Biträdande revisor, Totalt Norge
 • 1980-1985 Revisor, Total Norge

ANDRA STYRELSEUPPDRAG:

Institutionen för energiteknik (2014-2021)

YRKESKVALIFIKATIONER:

 • Ekonomisk kunskap: Många års praktisk erfarenhet av redovisning och rapportering: IFRS, NGAAP, USGAAP, konsolidering på koncernnivå, upprättande och tillsyn av årsredovisning / kvartalsrapporter, informationsmaterial och andra handlingar till börser etc. Ekonomisk verksamhet såsom obligationsemission och bankfinansiering.
 • Bra bolagsstyrning: omfattande erfarenhet av strukturer, krav och processer i många företag med olika ramar (börsnoterade företag, statligt ägda och fonder).
 • Erfarenhet av högsta ledningen i nordiska konsultföretag: Nästan fem års erfarenhet som CFO för Multiconsult.
 • Erfarenhet av finansiell och riskhantering i globala företag: Omfattande erfarenhet av finansiell och riskhantering som CFO med brett ansvar, inklusive riskhantering i tre företag.
 • Erfarenhet av fusioner och förvärv av företag eller med allianser: Aktivt deltagande (förhandlingar och resolutioner) i flera fusioner och förvärv, inklusive större företagsaffärer och förvärv av mindre företag som CFO i ett antal företag.

BETRAKTAS SOM OBEROENDE AV COWI?:

Ja