Pierre Olofsson 

TYP AV STYRELSELEDAMOT:  

Styrelseledamot 

FÖDELSEÅR: 

1966

NATIONALITET:

Svensk 

UTBILDNING:

 • Skanska Top Executive Program, IMD Business School, Lausanne, 2008 
 • Skanska Leadership Program, Skanska Management Institute, 1999 
 • Civilingenjör (väg och vatten), Lunds universitet, 1992 
 • Reservofficer, P7 Revingehed och P4 Skövde, 1988.

MEDLEM I STYRELSEN SEDAN:

2022

LEDANDE BEFATTNINGAR:

Professionell extern styrelseledamot

YRKESERFARENHET:

 • 2021- Grundare och partner, Spira företagsutveckling AB
 • 2016-2018 Vice VD med ansvar för Norden, Skanska AB
 • 2012-2016 VD, Skanska Sverige AB
 • 2011-2012 Vice VD, Skanska Sverige AB
 • 2008-2011 COO, Skanska Sverige AB
 • 1993-2008 Linjechef, distriktschef i Lund, regionchef, Skanska Sverige AB 

ANDRA STYRELSEUPPDRAG:

 • Ledamot, Specialfastigheter (2019-) 
 • Ordförande, Skanska Sverige (2016-2018)  
 • Ordförande, Skanska Norge (2016-2018) 
 • Ordförande, Skanska Finland (2016-2018) 
 • Ordförande, BoKlok (ägs av Skanska och IKEA) (2016-2018) 
 • Ordförande, Skanska Asfalt & Betong Norden (2012-2016) 
 • Ledamot, Skanska Business Unit CDN (2012-2016) 
 • Ledamot, Sveriges byggindustrier (2012-2016)

YRKESKVALIFIKATIONER:

 • Ledarerfarenhet från stora byggnadsenheter i Norden, inklusive kommersiell projektutveckling och utveckling av bostadsprojekt, inklusive BoKlok (ett företag som ägs gemensamt av IKEA och Skanska) 
 • Förståelse för marknaden och det operativa landskapet, särskilt den nordiska marknaden 
 • Många års erfarenhet av att utveckla affärsplaner och strategier för bygg- och utvecklingsenheter 
 • Värdedriven, hållbarhet, mångfald, etik och säkerhet samt ledare för säkerhet i hela Skanska-koncernen 
 • Strategi 
 • Erfarenhet av finans- och riskhantering från Skanska-koncernen, har genomfört riskhantering i de nordiska affärsenheterna 
 • Många års erfarenhet från ett resultatorienterat företag, och medvetenhet om vikten av att se till att företaget presterar på högsta möjliga nivå.

BETRAKTAS SOM OBEROENDE AV COWI?

Ja