COWI I Sverige

COWIs verksamhet i Sverige inbegriper ett dotterföretag i Litauen
Verkställande direktör

Anders Wiktorson

Karin Genemo KNGO
Industri

Divisionschef

Karin Genemo

Susanna Ohlin SUON
samhällsbyggnad

Divisionschef

Susanna Ohlin

Thomas Solgaard-Sørensen TSS
BYGGNAD OCH FASTIGHET

Divisionschef

Thomas Solgaard-Sørensen

aec

Tf. vd, AEC

Johan Holmqvist

projektledning 

vd, COWI Projektbyrån

Niklas Lögdström