COWIs verksamhet i Sverige inbegriper ett dotterföretag i Litauen
Verkställande direktör
Anders Wiktorson
Industri

Divisionschef

Karin Genemo

samhällsbyggnad

Divisionschef

Susanna Ohlin

BYGGNAD OCH FASTIGHET

Divisionschef

Thomas Solgaard-Sørensen

aec

Tf. vd, AEC

Johan Holmqvist

projektledning 

vd, COWI Projektbyrån

Niklas Lögdström