COWI I Sverige

COWIs verksamhet i Sverige inbegriper ett dotterföretag i Litauen
Verkställande direktör

Anders Wiktorson

Susanna Ohlin SUON
samhällsbyggnad

Divisionschef

Susanna Ohlin

aec

VD, AEC

Charlotte Tillbrandt

COWI Projektbyrån

VD, COWI Projektbyrån

Roger Jakobsson