Lär känna Executive Vice President, Rasmus Ødum

COO Rasmus Ødum har arbetat på COWI sedan 1997.

Group COO, Rasmus Ødum, har arbetat på COWI sedan 1997. Han har varit medlem i koncernledningen sedan 2008. Han är agronom med inriktning på ekonomi och har fått mångsidig ledarskapserfarenhet under sin karriär i COWI-koncernen. Innan han började på COWI arbetade han med forskning i Danmark och senare på Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) i Honduras.

Under sina år på COWI har han fått bred internationell och mångsidig erfarenhet av olika sektorer från ledarroller och projekterfarenhet i Skandinavien, Central- och Sydamerika, Afrika, Mellanöstern och Sydostasien.

Hans tidiga år på COWI handlade om projektledningsuppdrag utanför Skandinavien med koppling till policy- och sektorprogram i miljö- och jordbrukssektorn. År 2004, efter två år som avdelningschef, utsågs han till Divisional Director på COWI Danmark inom Geografisk information och IT, däribland ett år som Managing Director på COWI India, och mellan 2008 och 2012 hade han befattningen Executive Vice President, COWI Danmark.

Om Rasmus Ødum

  • Group COO, Executive Vice President, COWI Holding A/S
  • COO sedan: 2012
  • Började på COWI: 1997
  • Födelseår: 1965
  • Nationalitet: Dansk.