Henriette Hallberg Thygesen

Henriette-Thygesen

FÖDELSEÅR

1971

UTBILDNING

 • Executive MBA ”E-MBA Global”, Columbia University, New York/London Business School, 2009
 • Fil.dr. i tillämpad matematik, Copenhagen Business School, 2003
 • Master of Science (Cand.Merc.Mat.), Copenhagen Business School, 1998
 • MBA (International Management), ECCIP Paris/EU Business School Munich, 1994
 • Olika kurser på I MD, Harvard, Columbia Business School och Cranfield.

YRKESERFARENHET

 • 2016- : VD, Svitzer (Köpenhamn) Maersk Group: Senior VP och VD för Svitzer. Svitzer bildades 1833 och erbjuder marina tjänster. Flottan består av cirka 450 fartyg som trafikerar hela världen. Medlem i Maersks direktion.
 • 2014-2016: VD, Damco Americas (New Jersey) Maersk Group: Group VP i koncernen och VD för Damco Americas (Nord- och Sydamerika). Damco erbjuder tjänster för hantering av logistik och logistikkedjan (fysiska och digitala). Rollen innefattade även ansvar för tjänster till offentlig sektor, projektlogistik och Damcos distributionstjänster.
 • 2011-2014: VD, Damco North Asia (Hongkong) Maersk Group: Group VP och VD för Damco North Asia (Kina, Hongkong, Taiwan, Sydkorea och Japan).
 • 2008-2011: VP Chief Process Officer, Damco (Köpenhamn) Maersk Group: Vice VD och funktionschef för IT, processoptimering och Process Excellence (Lean/Six Sigma), portföljförvaltning, projektstyrning samt strategi för och implementering av havsbaserade projekt.
 • 2007-2008: Senior Director, Maersk Group HR Talent Management (Köpenhamn).
 • 2006-2007: Director, Maersk Oil Strategic Planning, Mergers & Acquisitions (Köpenhamn).
 • 2004-2006: Operations Manager, Maersk Logistics (Damco), Greater China Area (Shanghai).
 • 2002-2004: Shanghai Branch Manager, Maersk Logistics (Damco), (Shanghai).
 • 1999-2002: Research Manager, Maersk Tankers (Köpenhamn).
 • 1997-1999: Research Assistant, Maersk Tankers (Köpenhamn).
 • 1994-1997: Trainee, Maersk Group Management (Madrid och Köpenhamn). Relevant kompetens som är förenlig med antagen kompetensprofil för styrelsen för COWI Holding A/S

BETRAKTAS SOM OBEROENDE AV COWI?

Ja