Jens Brendstrup

Jens-Brendstrup

TYP AV STYRELSELEDAMOT

Medarbetarrepresentant

FÖDELSEÅR


1951

NATIONALITET

Dansk

UTBILDNING

Ingenjör

MEDLEM I STYRELSEN SEDAN

2017

YRKESKVALIFIKATIONER

Jens Brendstrup är projektledare och ansvarar för byggnadsrenoveringar, som är en del av COWIs avdelning Building Rehabilitation Department. Jens Brendstrup är en erfaren ingenjör, som är specialiserad på restaurering (bevarande) och renovering av gamla byggnader.

BETRAKTAS SOM OBEROENDE AV COWI?

Nej