Om Kristin Sandberg

TYP AV STYRELSELEDAMOT:

Styrelsemedlem

FÖDELSEÅR:

1976

NATIONALITET:

Svensk

UTBILDNING:

Master of Science Civilingenjör från Chalmers tekniska universitet, 1999, Sverige

MEDLEM I STYRELSEN SEDAN:

2020

LEDANDE BEFATTNINGAR:

Avdelningschef, Samhällsbyggnad väst, COWI AB (Sweden)

YRKESKVALIFIKATIONER:

  • Personalhantering i kunskapsbaserade företag
  • Operationell spetskompetens i serviceföretag
  • Affärsutveckling och projektledning
  • Strategiutveckling och implementering
  • Ekonomi- och riskhantering

BETRAKTAS SOM OBEROENDE AV COWI?

Nej