Lars Green Lauridsen

Lars Green Lauridsen

TYP AV STYRELSELEDAMOT

Styrelseledamot

FÖDELSEÅR

1961

NATIONALITET

Dansk

UTBILDNING

Masterexamen i geodesi och lantmäterivetenskap

MEDLEM I STYRELSEN SEDAN

2014

LEDANDE BEFATTNINGAR

Senior Vice President (Planning and Economics) på COWI A/S

YRKESKVALIFIKATIONER:

  • Bolagets styrning
  • Ledande befattning på globala företag
  • CRM
  • HR-frågor i kunskapsbaserade företag
  • Förstklassiga resultat i tjänsteföretag
  • Erfarenhet av förvärv eller samarbeten
  • Affärsutveckling.

BETRAKTAS SOM OBEROENDE AV COWI?

Nej.