Träffa koncernchef Lars-Peter Søbye

Lars-Peter Søbye

COWIs koncernchef Lars-Peter Søbye har en civilingenjörsexamen från Aalborg Universitet och har haft en lång karriär i koncernen.

Lars-Peter Søbye har arbetat i ledningen för COWI sedan 1993, både lokalt och internationell, vilket innefattar en tre år lång tjänstgöring i Oman från 1997 till 2000.

År 2005 utsågs han till Executive Vice President för COWI Danmark och han var en av de drivande krafterna bakom den danska delen av koncernens ”Strategy 2010”, som fokuserade på medarbetarengagemang samt utveckling av kundrelationer och konsultprocesser.

COWIs styrelse utsåg Lars-Peter Søbye till koncernchef 2008 och sedan dess har han arbetat för att ytterligare utveckla COWI-koncernens internationella verksamhet.

Lars-Peter Søbye är styrelseordförande i Dansk Industri (DI), DI Global Talent, medlem i expertforumet Foreign Economic Forum samt medlem i Business Policy Committee.

Dessutom är han styrelseordförande för BLOXHUB, en sammanslutning för hållbar urbanisering, och vice ordförande för Mannaz, ett företag inom ledarskapsutbildning och -utveckling.  Han har också varit ambassadör för kvinnliga ledare.