COWI i Sverige

COWIs verksamhet i Sverige inbegriper ett dotterföretag i Litauen
TF verkställande direktör
Anders Jacobsson
Industri

Divisionschef

Lars-Göran Sporre

Infrastruktur

Divisionschef

Torbjörn Spetz

Byggnad och fastighet

Divisionschef

Håkan Adelwald

projektledning 

Divisionschef

Jonas Hellström