COWI i Sverige

COWIs verksamhet i Sverige inbegriper ett dotterföretag i Litauen
Verkställande direktör
Anders Wiktorson
Industri

Divisionschef

Karin Genemo

samhällsbyggnad

Divisionschef

Susanna Ohlin

aec

vd, AEC

Anders Jacobsson

projektledning 

vd, COWI Projektbyrån

Niklas Lögdström