COWI i Sverige

COWIs verksamhet i Sverige inbegriper ett dotterföretag i Litauen
TF verkställande direktör
Anders Jacobsson
Industri

Divisionschef

Lars-Göran Sporre

Infrastruktur

Divisionschef

Mattias Grauers

Byggnad och fastighet

Divisionschef

Anders Jacobsson

projektledning 

Divisionschef

Jonas Hellström