COWI i Sverige

COWIs verksamhet i Sverige inbegriper ett dotterföretag i Litauen
Verkställande direktör
Anders Wiktorson
Industri

Divisionschef

Lars-Göran Sporre

Infrastruktur

Divisionschef

Mattias Grauers

Byggnad och fastighet

Divisionschef

Anders Jacobsson

projektledning 

vd, COWI Projektbyrån

Niklas Lögdström