Lär känna Executive Vice President CFO Tomas Bergendahl

Tomas Bergendahl

CFO Tomas Bergendahl har arbetat i COWI-koncernens sedan 2015.

Tomas Bergendahl började som CFO på COWI i juni 2015. Han har en civilekonomexamen från Luleå universitet och en examen inom handel från University of Abertay, Dundee, Storbritannien.

Tomas Bergendahl har tidigare arbetat som CFO och Senior Vice President på Rederi AB TransAtlantic (RABT). RABT är ett ledande svenskt noterat rederi med huvudkontor i Göteborg samt ytterligare kontor runt om i Europa.

Dessutom har Tomas Bergendahl haft befattningar som Senior Vice President och CFO på GKN Aerospace Engine Systems (tidigare Volvo Aero Corporation, VAC) och olika ledande befattningar på Volvo Aero Corporation.

Om Tomas Bergendahl

  • Koncernens CFO, COWI Holding A/S
  • CFO sedan: 2015
  • Började på COWI: 2015
  • Födelseår: 1974
  • Nationalitet: Svensk.