Biomassa och avfallsenergi

Klimatförändringen och de ökande avfallsmängderna är stora utmaningar i dagens samhälle. Det ökar efterfrågan på användning av biomassa och avfall för energiproduktion.

Vi utgår från en helhetssyn och kombinerar kunskaperna om kundens plats, tillgång till råmaterial och andra omständigheter med den bästa möjliga tekniken för att producera biobränsle. Vi stödjer kunden genom beslutsprocessen och under genomförandet av projektet.

Läs mer och sök bland våra lösningar, nyheter och Insights om biomassa och avfallsenergi.

Filtrera